Минути за куиър лексикология (І) — за педалите и гейовете

16 септември, 2007 at 12:13 pm 8 коментара

Лексикологията е науката за думите и тяхното значение, произход и употреба. Голяма част от думите в езиците по света имат по повече от едно значение, а много от тези, които нямат, имат специфични нюанси, когато са употребени в различни речеви ситуации. Ето защо семантиката, като дял на лексикологията, често пъти може да ни измъкне от ситуации в които не разбираме какво ни казват, или не съумяваме да комуникираме с човека отсреща така, както ни се иска. Проблемът идва когато използваме семантичните вариации на думите точно както ни се иска, ала с цел да нараним човека срещу нас. Много такива „думи-остриета“ има в нашия език, ала не за тях ми е мисълта тук. Аз ще се спра само на една, която засяга съвсем конкретна група от хора. Тая е и причината да поместя в заглавието уточнението куиър.

Най-напред с две думи ще трябва да обясня какво значи „куиър“. Това е една интересна чуждица, която навлезе през последните години в нашия език и се настани удобно, главно защото, за разлика от другите модни чуждици, нейното място е сигурно, а и е слабо притеснявана. Под сигурно място имам предвид, че ни се налага да я ползваме, защото — аз поне така мисля — си нямаме адекватен превод за нея в родния ни език. А под слабо притеснявана имам предвид, че не се налага често да я употребяваме и може би затова се налага и да обяснявам какво точно значи.

Буквално преведено queer значи „странен“, „чудат“, „ексцентричен“. Дълго време в английският език думата се ползва обаче и с още едно значение — като негативно, презрително название на хората от хомосексуалното малцинство. В тоя смисъл бихме я превели като „педал“ — един, мисля, чудесно пасващ български аналог. С укрепването на про-гей движенията за равни социални права за сексуалните малцинства обаче, тая дума някак странно бе взета от тях и пресемантизирана, като се превърна от обида външна за общността (общността на гейове, лесбийки, бисексуални и транссексуални; ЛГБТ общността) в название на цяла една идентичност, една не-хетеросексуална идентичност вътре в общността. Американската философка-феминистка Джудит Бътлър посочва като паралел на това явление думата негър, която отправена от бял към цветнокож се възприема като обида, но чернокожите я използват свободно помежду си; тя е добила един езотеричен статут и употребата й е възприемана като регулярна само вътрешно за малцинството. Същият е и случаят с куиър.

Подобно е положението и с българският аналог — педал. Ако погледнем семантичното поле на думата ще видим, че освен задвижван с крак вид лост тая дума днес се употребява и като обидно название на гей-мъжете и дори по адрес на неприятен човек от всякакъв вид. И като такава, разбира се, тя е много, много популярна в разговорната реч.

Спорно е да се каже кога събеседник, който се обръща към хомосексуален участник в комуникацията с това обръщение, цели да го обиди или то просто е заседнало в речта ни като бурен. Но едно е сигурно — за повечето представители на сексуалните малцинства педал е обидна дума и е явен опит да се накърни достойнството им като личности. Да се обръщаш към събеседника ти с простолюдни обиди най-често е проява на слабо или отсъстващо възпитание, злонамереност, дори злоба. В друг случай обаче е проява на незнание, невежество и липса на езикова (а от там и на друга вероятно) култура. Възмутително е доколко днес младите българи са посяли нивата на родния ни език със семената на тая гноясала лексика. А още по-възмутителното е, че с тия семена те се сдобиват още в ранна възраст и то не от къде да е, а от родителите си и най-вече бащите.

Известен е факта, че по-предубедени и по-агресивни и презрителни нагласи към хомосексуалните по традиция имат мъжете. Защо това е така тук няма да разглеждам; американската психоаналитичка д-р Нанси Чодоров чудесно е обяснила това в изложението си „Хомофобия: анализ на един допустим предразсъдък“. Често пъти именно от бащата на сина, а по-сетне и от приятелите, от компанията, се предават тези нагласи: че „педалството“ е ненормално и срамно нещо и че „педалите“ не са нищо друго, освен измет. Подобно отношение при наличие на известни психологически фактори понякога води и до така наречените престъпления от омраза, където вербалната и психологическа атака нерядко се заменят от физическата.

Дори хора засвидетелстващи по-толерантно и позитивно отношение към хомосексуалните прибягват към тая дума, адресирайки я до тях. Без лоши намерения и агресивни конотации, разбира се, но самата дума ги съдържа в себе си и няма как те да не бъдат усетени. Много още вода комай ще трябва да изтече, преди тази дума да измени семантичното си поле.

Преди време в българската Уикипедия бях втрещен, бидейки нов тогава редактор, от арогантното и обидно отношение към мен, като открито бисексуален, от страна на един друг „допринасящ праворезбов хетеросексуален“ там, който регулярно се обръщаше към мен с това именно определение — педал. И докато съм срещал хора, които не разбират обидната семантика в тая дума и я считат за нормално название, то въпросният господин не само че съвсем ясно го разбираше, но се и обосноваваше защо не трябва да се използват думи като хомосексуален или гей в разговорната реч, или поне не в случаите, когато се цели тактичност спрямо събеседника. Идеята е кристално проста — всъщност не трябвало ние, „педалите“, да учим „праворезбовите“ как да говорят, защото това бил „политически коректен език“. И както винаги, щом стане дума за политическа коректност, стана дума и за новговорът на Оруел и прочее понятия, които често са демагогски преекспонирани.

Да се схваща препоръката за възпитано и тактично отношение към събеседника като опит да се налага „политически коректен“ език е не само погрешно схващане на нещата, но и умишленото им изопачаване в опит да се заобиколят укорите спрямо подобно поведение; това е съвсем съзнателен опит морално да се оправдаят простащината и злобата. Защото целта на тая обидна, унизителна и агресивна лексика е именно задоволяването апетита на злобата, желанието тези елементи, които поставят под въпрос идеологизираното от архаичното патриархално съзнание понятие „мъжественост“, да бъдат заклеймени, оплюти, нагрубени и изгорени на клада. Психологическата динамика, която стои зад хомофобията, е същата, която седи и зад мизогинията в радикалното патриархално мислене на авраамическите религии и особено исляма. Тя се родее с умъртвяването с камъни на „нечестивите“ девойки у някои от фундаменталистките ислямски общества.

За съжаление на някои от нас, обаче, живеем в ОБЩество и то отворено. В него ние трябва да проявяваме търпимост и толерантност и не бива да забравяме, че диктатурата над съзнанието и начина на живот на хората са нещо недопустимо.

„Педал“ има само едно правилно значение и то е определено единствено от книжовната и от никоя друга норма.

Entry filed under: Куиър, Фрагменти. Tags: , , , , , , , , , .

Да проповядваш хомосексуалност Хомосексуалност и морал

8 коментара Add your own

 • 1. Маркуча  |  17 септември, 2007 в 1:06 pm

  Да разбирам ли, че ако някой вместо „педал“ те нарече с по-научната дума „педераст“ няма да имаш нищо против? Значението на думите се определя много често именно от всекидневната употреба, а не от книжовната норма. Нищо лично де, бъди и се наричай както искаш.

 • 2. stalik  |  17 септември, 2007 в 5:53 pm

  За мен остава загадка защо мислиш, че „педераст“ е по-точна дума. Παιδεραστής в Древна Гърция се е наричала една определена група хора, практикували така наречената „педерастия“. Това е специфично за древногръцката култура социално явление, което не е равнозначно на хомосексуалността и поставянето на знак за равенство между двете е плод на невежество.

  Педерастичните връзки са били ефебофилни по характер, т.е. еднополово общуване между по-възрастен партньор и юноша, като отношенията им се определяли от социалния статус на всеки от двамата и били обвързани с определени правила и норми. Още повече – те не се ограничавали до половото и емоционално общуване, а имали по-широк социален смисъл. Определението на педерастията не отговаря на съвременните егалитарни еднополови връзки. Принципните различия между гръцката сексуалност и нашата съвременна не позволяват подобно сравнение. Може да се каже, че в много случаи участниците в педерастични връзки са извършвали хомосексуални (еднополови) актове помежду си, но не и че те са били с хомосексуална ориентация. В този смисъл нямам нищо против да ме наричат „педераст“, стига да съм такъв. :) А аз не съм, по простата причина не отговарям на значението на думата.

  Значението на думите не може да се определя от всекидневната им употреба. Конкретната им употреба в конкретна речева ситуация и в конкретна социокултурна ситуация може да се разбира по еди-какъв си начин, но това не значи, че тяхното значение се изменя. Ние може да придаваме на думите какъвто желаем смисъл, както са правели това поетите-символисти, но не и да им придаваме нови значения. Разговорната реч няма тая сила. Тая сила имат само новите нужди на езика, които пораждат нови езикови норми. Но те почти винаги са свързани не с разговорната реч, а с нови сфери на езиковото общуване. Думата „икона“ например днес е добила новия си смисъл не от разговорната реч, а от новата социокултурна сфера.

  В българският език обаче думата „педераст“ е погрешно предадена. И тя често пъти се употребява със същите конотации, с които и „педал“. В този смисъл тя може да се схване, също като другата, за проява на езикова неграмотност и злонамереност спрямо събеседника. Поне така бих я възприел аз. Но сама по себе си тя има съвсем точен смисъл, който се употребява от научната социокултурна сфера. Значението на тая дума се определя от тази сфера, защото тя е научно понятие. Науката ясно разграничава по значение понятията „педерастия“ и „хомосексуалност“. Ето защо тук разговорната семантика на думата „педераст“ е беззначна, следователно „разговорното“ й значение (доколкото е уместно да говорим за такова) е лексикална грешка.

 • 3. Борислав Борисов  |  17 септември, 2007 в 11:06 pm

  Естествено, че употребата на думите, с които се етикетира различността, обикновено е претоварена с конотации. Негативни. В нашата култура е така. Съвършено прав сте, че употребата няма как да промени значението на думата. Проблемът е в заблатяването насоциокултурната среда, гарнирано с напомпано свръхсамочувствие сред феновете на „разговорните употреби“. Вие правите нещо много важно – обяснявате прецизно какво е научно кодифицираното значение на думите. Дано ви четат достатъчно хора (млади), за да понаучат нещичко… Забелязал съм, че неграмотната употреба на думи от куиър речника е разпространена не само сред „праворезбовите“ среди.

 • 4. cybercrackerbg  |  19 септември, 2007 в 4:44 pm

  @Борислав, този блог се чете от много и различни хора, защото е стойностен и концептуален.

 • 5. gueorguiev  |  10 октомври, 2007 в 2:50 pm

  Витгенщайн казва, че употребата на думата е нейното значение. Затова всъщност толкова охотно започнахме да си служим с думата „гей“ – отсъстват конотациите на „педал“, „педераст“, „швестер“, „мека китка“. Преди години един момък, на когото му организирах индивидуален абитурентски бал (по негово желание), ме попита в прав текст дали съм „мека китка“? Контекстът беше обиден. Не му отговорих. Интересно ми беше да прочета за queer. Не ги знаех тези неща.

 • 6. gueorguiev  |  10 октомври, 2007 в 2:54 pm

  Между другото за „гей“ английските речници твърдят, че също е обидно – идвала думата от обущарския жаргон. Знаеш ли нещо повечме по въпроса?

 • 7. stalik  |  11 октомври, 2007 в 8:39 am

  Gay уж идвало в английския от френското gai, чието значение е същото – „весел“, „щастлив“. Сексуален смисъл думата добила през 17 век, като се отнасяла до „пристрастение към удоволствия“. В края на 19 век вече било добре известен евфемизъм за проституция (а може би и за всичко неморално). Не зная обаче за нищо обущарско в думата. Ще планирам постинг по този въпрос. :)

 • 8. Борислав Георгиев - МЕГДАН  |  7 май, 2009 в 7:24 am

  […] а други… е, други са решили да спасят мъжа от „изпедерастяване”, да си го кажем право в […]

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Статии

Психология и биология на хомосексуалността


Хомосексуалност от „Енциклопедия по психология” на Oxford University Press
Въпроси и отговори за сексуалната ориентация и хомосексуалността
Въпроси и отговори за трансполовостта и половата идентичност
20 мита за хомосексуалността, гейовете и лесбийките
Психоанализа и хомосексуалност в постмодерното хилядолетие
Демаскиране на деликатния хетеросексизъм: микроагресиите и микролегитимациите в ежедневието
Когато някой те нарече „педал”: как да се справяме с микрообидите
Каква е сексуалната ми ориентация или защо оргазмът няма последната дума
Хетеросексуалните мъже, които правят секс с мъже
Хомосексуалността: парадокс на еволюцията
Хомосексуалност и педофилия: кратка бележка

Етика и право на ЛГБТ


Хомосексуалност и морал
Свобода и морализъм

Социална роля, права и социокултурна интеграция на хомосексуалността


Няколко въпроса за гей-лесбийското движение
Парадирането с хомосексуалността
Някои често срещани анти-гей тези
Как се става мъжкар или културата на омразата към педалите в психологията на българския мъж
Интимни връзки между мъжете
17 май - Международен ден срещу хомофобията

Разкриване (Coming out)

Вън от дрешника, открит на улицата

ЛГБТ семейство и родители


Въпроси и отговори за еднополовите бракове
Какво е бракът?
10 причини гей браковете да не бъдат разрешени
Въпроси и отговори за отглеждането на деца от гей мъже и лесбийки
Развитието на децата с хомосексуални родители в сравнение с това на децата в хетеросексуални семейства
Децата на родителите лесбийки и гей мъже
Работа с родители на хомосексуални

ЛГБТ история и антропология


ЛГБТ антропология
ЛГБТ етнография
Еднополовата сексуалност в Древна Месопотамия

Хомофобия


Хомофобия: анализ на един „допустим” предразсъдък
Психология на сексуалния предразсъдък

ХИВ/СПИН


Въпроси и отговори за ХИВ/СПИН

Други


За изневярата и секса

• Официални становищаАрхиви

септември 2007
П В С Ч П С Н
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

My Pocket

Bookmark and Share
Firefox 2
Firefox 2
Firefox 2
 
Creative Commons License
Публикуваното в този блог ползва условията на Криейтив Комънс лиценз. Tyxo.bg counter free hit counters

Посетителите ми