Някои често срещани анти-гей тези

2 март, 2008 at 4:39 pm 24 Коментари

С какво пречат би- и хомо- малцинствата? Чудесен въпрос, преди всичко защото няма ясен отговор. Вярвайте ми, няма. Съвсем усърдно съм търсил, питал, подпитвал и съм се оглеждал, но действително не намерих адекватен и аргументиран отговор на тоя иначе така простичък въпрос, с конкретни и ясни доводи. В крайна сметка, когато казваш (или внушаваш), че нещо пречи, вредно е и дори е заплаха за „здравото общество”, трябва поне да имаш някаква стабилна база за тази своя позиция. Трябва да имаш ясни, конкретни и издържани аргументи. Такива обаче трудно се намират. И според мен това е твърде показателно. Няма да лъжа — обяснения защо пречат гейовете и лесбийките (респективно бисексуалните) има, но нито едно от тях не представлява добре аргументиран довод. Всъщност вижте сами…

Хомосексуалните са психически увредени хора

Това е най-често срещаното обяснение. „Пречат, защото са за психиатрията.“ Винаги ми е било интересно на какви основи почива това становище — мнение, повлияно от остарелите психиатрични възгледи за хомосексуалността, или лично убеждение, продукт на тесногръдие. Може би тук има по малко и от двете. Днес вече отлично знаем — това бе доказано още в средата на миналия век, — че в психологическо отношение хомосексуалните и бисексуалните са напълно идентични с хетеросексуалните — тяхната психика функционира толкова хармонично и стабилно, колкото и тази на хетеросексуалните. Това е и причината хомосексуалността да отпадне от двата водещи списъка с диагностични критерии на психични заболявания и отклонения — МКБ (Международна класификация на болестите) и ДСР на АПА (Диагностично и статистическо ръководство на Американската психиатрична асоциация).

Твърдението, че „педалите са за клиника“ е плод на невежество или предразсъдък, на умишлено преутвърждаване на остарели теории, отдавна опровергани и изоставени от научното мнозинство в развитите в областта страни, но не е обективна истина и е нищожно като довод.

Поведението им е неморално и с него подронват традиционните/семейните ценности на обществото

„Традиционни/семейни ценности“ винаги е била формулировка, която събужда у мен едновременно озадачение и стъписване. Кои са тия ценности?

По всичко изглежда, че под тая формулировка следва да се разбират основните етнически ценности: земята, кръвта и вярата. Това са най-глобалните проблематични оси на етническото мислене, отразени в народното творчество на всеки един етнос. Около тия ценности се сформира и патриархалното мислене, което има за цел да запази традициите. В този смисъл хомосексуалността нарушава и застрашава ценността на кръвта (продължението на рода) и влиза в пререкание с ценността на вярата (според която еднополовия контакт е грях).

Това обаче не прави „поведението“ на хомосексуалните неморално (доколкото можем да говорим за поведение общо за всички хомосексуални). Това е явна груба злоупотреба с понятието за морал, защото в морално отношение тук нямаме недобродетелност или порок. Това аз надлежно доказах, след като посочих явната некомпетентност (или коварна манипулация) с която хетероцентристите и хомофобите подхождат в опитите си да се разправят с хомосексуалността.

Ако си спомним, че тези „традиционни/семейни ценности“ изповядват също превъзходството на мъжа над жената и нуждата от нейното и на цялото семейство покорство пред авторитета му, сами ще стигнем до извода доколко адекватни са подобни мирогледи днес, в 21 век.

Мъжеложничеството (хомосексуалността) е грях

Много неща са грях според Светото писание, но се оказва, че циклично религиозните (тези, които си спомнят християнските повели и норми само на определени дати и когато им изнася) като че ли тенденциозно подбират и представят като проблематични и критични за обществото само определени грехове. Тази теза е пряко свързана с предната.

Твърдението, че в Библията хомосексуалността е твърдо заклеймена като грях, е лъжа.

Най-напред в тази книга никъде не фигурира думата „хомосексуалност”. Във времето, когато тя е написана, не е съществувало понятие за сексуална ориентация, още по-малко пък за човешка сексуалност, като естествен психологически компонент. В Библията се говори само за еднополово сексуално поведение и то с няколко важни условности (!!!):

 • Библията говори за еднополова ритуална проституция, практикувана в храмовете на езически божества, като всъщност я третира така, както и разнополовата.
 • Библията илюстрира опит за еднополово изнасилване (разказа за Содом и Гомор). Колко удобно — вместо практиката на масово изнасилване, като причина за моралния упадък на содомци се сочи хомосексуалността! Всъщност, тези, които внимателно са чели Писанието, ще знаят че в самият текст никъде не е посочено изрично, че това илюстрирано еднополово поведение е причина за наказанието на Господ над тези градове.
 • Библията говори за практикуването на еднополово сексуално поведение от хетеросексуални под формата на разврат и сексуална разюзданост (Римляни 1:26 – 28), но, както отбелязах, не коментира хората с такава сексуална ориентация.

Никъде в Библията не се говори за влечението (емоционално И физическо) между представители на един и същ пол, нито пък се обсъжда любовта между тях. Самата дума мъжеложничество етимологически произлиза от „мъж” и „ложе”, сиреч „мъж за легло” или пък „мъж, с който преспиваш” — идея по-близка до жиголо, отколкото до човек с еднополови сексуални влечения.

Въпреки че тези обяснения за хомосексуалността като гнусота и пр. не са адекватни, все пак еднополовите сексуални отношения безспорно са грях, тъй като са извънбрачни. А всякакви извънбрачни контакти според Светото писание са греховни пред лицето на Бога. Интересно е колко от тези, които най-разпалено осъждат хомосексуалността като грях, всъщност са спазили тая Божия повеля; колко от тях не са имали предбрачен коитус. И колко от тях са спазили повелите на Дух свети от книгата Левит, след като те се препоръчват като модел за християнско поведение и морал. „Който от вас е без грях, нека пръв хвърли камък върху нея.” (Йоан 8:3-11)

И защо хомосексуалността е поставена в неудобното положение да не бъде извънбрачен грях!? Отговор: само защото за семитските общества от преди 2000 и повече години е била чужда и неприемлива идеята за законов съюз на еднополова двойка. Защо!? Заради споменатите „традиционни (етнически) ценности” и проблема с кръвта. Всеки сам може да прецени доколко днес сме обвързани с тях.

Поведението им е противоестествено. Всякакъв секс различен от секса между мъж и жена е ненормален

„Противоестествено” и „ненормално” — двете ми любими думички, които според мен всяко дете трябва да учи най-напред, преди „мамо” и „татко”. Въпросът тук е, че както противоестественото, така и нормалното са доста субективни понятия, сиреч нямат стабилна дефиниция, опираща се на утвърден емпиричен опит, който да ги формулира еднозначно. А прилагането на подобни по природа определения е близко до демагогията.

Хомосексуалното (еднополово) поведение е наблюдавано у над 1500 животински вида. Според опонентите на хомосексуалността тя е противоестествена главно защото еднополовите партньори са несъвместими и не могат да имат деца, което прави секса им непълноценен. Нито едно от тия две неща не е вярно.

Най-напред еднополовите двойки са доста съвместими, след като в крайна сметка правят секс. След това секса далеч няма за своя единствена цел създаването на бебета. Човека е едно от онези прекрасни животни, които правят секс и за удоволствие. Всъщност мнозинството от хората по света правят секс главно за постигане на полова удовлетвореност, не с цел размножаване. И най-интересното: мнозинството от хората, които обявяват хомосексуалността за „противоестествена” също правят секс главно с нерепродуктивна цел. Това са хора, които ползват презервативи и противозачатъчни. Следователно и те правят противоестествен секс. Всички двойки по света (хетеро или хомосексуални) които правят секс без да се оплождат, всъщност (според тоя критерий) нарушават принципите на природата и Космическият ред! Алилуя! Да убием с камъни възрастните и стерилните двойки!

„Ненормално” също е интересно определение. Сексуалното поведение на човека е най-неподходящата материя обаче, в която да се набутва тая дума. Тук можем да говорим, например, за „обичайно”, като синоним. Но за нормално и ненормално в смисъла на редно или не — трудно. Сексуалните предпочитания и предизвикващите сексуална възбуда мисли, чувства, действия и ситуации у различните хора са толкова разнообразни, че ние трудно бихме могли да изтъкнем единен еталон, по който да мерим за границите на нормалното. Подобно разнообразие е принцип на самата природа и следователно е много по-естествен, отколкото пропагандираните от консервативните люде полови норми. Единственият праг, може би, е моралният. Това което не е морално, няма да е и нормално. Както беше отбелязано обаче, мъчно ще се намери нещо реално неморално в хомосексуалността. Така че приключваме и с тоя въпрос.

Хомосексуалните развращават младежта и блудстват с децата ни

Да, така е. И знаете ли още какво? Комунистите ги контролират в действителност. Точно така! И всичко това е част от огромния масонски заговор срещу нас!…

Хората обичат да вярват в глупости, клюки и слухове. Това което обаче обичат повече е да разпространяват такива. Ето как една лъжа, една „градска легенда” и мит, може да се превърне в истина в представите на онези, които в действителност никога не са познавали лично хомосексуален (или поне не знаят за това) и за тях тоя образ е някак фантастичен и дори фолклорен. Като караконджулите и ламите. Вече разказах и ясно показах как и от кого се създава тоя мит, тази нагла и грозна, дори опасна лъжа. Опасна, защото с нея на уста се призовава за „мерки” срещу хомосексуалните:

„…тея които открито демонстрират своето израждане и очакват някаква награда трябва най-безмилостно да биват отстранявани в името на здравето на бъдещите поколения.” >>

Ето как действа тази зловеща манипулация на общественото съзнание.

За съжаление съм попадал на наивни и зле образовани хора, които вярват и в още по-големи глупости:

„…аз знам, че модния момент е не просто доста, той си е направо при 95% от педерастиите основен. Ако не знаеш да ти кажа, че има дори школи за обучение и “шлайфане”, може би в “чупенето на китки”,казвам може би, защото не съм ходила на такива курсове, а и нямам приятели та дори и познати педали.” >>

Хомосексуалните са приносители на ХИВ/СПИН и други болести

Най-напред не е ясно по какъв начин това застрашава хетеросексуалните (освен разбира се, ако някой от тях не е решил да „пробва” най-невинно от забранения плод…). По важното тук обаче е, че подобни твърдения на се опират на никаква действителност.

Причината определени малограмотни по темата люде да вярват в това е факта, че първите появи на симптомите на болестта в САЩ, датиращи от есента на 1980 г., се проявяват у хомосексуални мъже на възраст между 30 или 40 години. Това е резултат на факта, че по онова време в САЩ сред мнозинството представители на нехетеросексуалните малцинства отсъства практиката на използване на кондоми по време на секс. Обяснението за това е просто — до този момент основното приложение на презерватива е предпазването от бременност, като в същото време е съществувало доста пренебрежително отношение към рисковете от полово предавани болести. СПИН до този момент не е известен.

Реалността от тогава се е променила коренно заедно с образованието в областта на безопасния секс. Още повече — тези факти се отнасят за САЩ от началото на 80-те. Днес, когато безопасният секс е популярна практика с добре известен смисъл, този мит — за връзката между СПИН и хомосексуалността — е по-малко валиден от всякога, още повече що се отнася до представители на нехетеросексуалните малцинства в други части на света.

Хомосексуалните искат специални права

Често пъти когато се заговори за „гей права” редица хора — дали защото така мислят, или пък защото искат да накарат другите хора да повярват в това — започват да отъждествяват тези права с някакви специални права, привилегии.

Трябва да се отбележи, че в това си твърдение те никога не могат да посочат доказателство за това, че гей-активистите търсят някакво привилегировано обществено положение за нехетеросексуалните малцинства. Поне аз не съм попадал на такъв случай. Те самите често пъти не са наясно какво точно значи „гей права”.

Тук може би грешката до голяма степен е и на самите гей-активисти, които не успяват да изяснят, че става дума за равен обществен статут на това малцинство, който се изразява в правото на работа, брак, осиновяване, в някои страни дори на живот, и т.н.

Но дали подобно пояснение е необходимо!? Дали някой мисли за специални привилегии за жените, когато стане дума за „правата на жените” и феминизъм!? Не мисля…

Хомосексуалните искат да ни проповядват извращението си

Интересно е, че много хора, които изповядват крайно негативно отношение спрямо хомосексуалността, не желаят да се образоват по темата. Те не знаят какво точно представлява хомосексуалността, обясняват появата й с неверни тези, като „генетично заболяване” или „неправилно възпитание”, но нито могат да обосноват това, нито желаят да приемат каквито и да било аргументи, подкрепящи противни тези.

Редица хора също така се боят хомосексуални учители да преподават в училищата или да се говори с подрастващите на теми, свързани с хомосексуалността (а понякога и свързани със секса въобще). Какъв е всичкият този страх от контакт с хомосексуалността, каква е тая фобия?

Тя е продукт на убеждението, че може да станеш хомосексуален, дори само говорейки или четейки за това. Интересна теза, наистина. В едно свое интервю Барбара Гитингс отбелязва: „Прочела съм много книги за хетеросексуални, но не станах хетеросексуална.” Къде, все пак, лежи логиката в тази теория?

От една страна това е проявление на вярата, че хомосексуалността се възпитава, а не е продукт на неконтролирани пряко физиологични и психологически процеси. От друга страна това е страх от възможността у младите хора да се възпита толерантност към една маргинализирана, презряна група. Или казано наопаки: това е възпитаване в омраза, посредством цензуриране на всяка информация, която може да породи търпимост, и заместването й с дискредитираща анти-хомосексуална пропаганда, която не е много по-различна в методите си от анти-семитската и расистката.

Така например днес хомосексуалността, като психологическо явление от една страна, и хомосексуалните, като социална група от друга страна, отсъстват от гимназиалните учебници по психология, етика и право, философия и свят и личност. Смятам за излишно да коментирам подобни методики — разполагаме с достатъчно добре известни исторически паралели, които да ни послужат като пример за това какви хора с какви ценности ползват подобни средства на „заглушаване” и манипулиране на общественото съзнание.

Резюме

Тук показвам някои от най-често срещаните анти-гей тези с кратък коментар. Въздържам се от разпростиране в дълбочина върху проблемите или опити да пиша статия с библиография и пр. по простата причина, че много от тези въпроси вече съм разисквал малко или много или предстои да разисквам. Целта ми е да покажа логическата несъстоятелност на анти-хомосексуалната пропаганда и предразсъдъци, както и да доведа читателя до изводи за хората, които изповядват тези идеи. А те са преди всичко хора:

 • с нисък образователен ценз
 • които не познават лично хомо- и бисексуални хора или поне не знаят за сексуалната ориентация на подобни свои познати.
 • с тесногръди и/или консервативни възгледи
 • с комплекс за малоценности и фобийни страхове
 • които са подчертано религиозни
 • които са наивни, доверчиви и конформистични
 • принципно страдащи от предразсъдъци спрямо маргинализираните малцинства
 • възпитани в дух на нетолерантност
 • които са латентни хомосексуални
 • които са психологически объркани
 • и т.н.

Entry filed under: Куиър, ЛГБТК психология и сексология, Религия и езотерика. Tags: , , , , , , , , , , , , , , , .

(Не)културата на българските тийнейджъри In memoriam… Тома Аквински

24 Коментари Add your own

 • 1. batpep  |  3 март, 2008 в 11:07 am

  мисля, че отвращението ни към хомо – тата е свързано с изначалния страх от твърде различното. по същия начин, както ни отвращават змиите, да речем; те са твърде различни от нас – най-малкото нямат крака, не са пухкави и топлички и едва ли някой нормален човек би си ги гушкал, респективно този, който си ги гушка, е ненормален.

 • 2. lyd  |  3 март, 2008 в 12:12 pm

  Сталик, повечето от тези предразсъдъци не са станали част от мисленето на хората по логически път, така че не можем да разчитаме да се разсеят единствено по пътя на логиката. Сещам се за моя добра приятелка, която ми казваше, че изпитва отвращение към гей мъже. Тогава й казах, че един от моите приятели, когото смята за много свестен човек и привлекателен мъж и пр. е гей. Мисля, че не можа да го асимилира. Малко по-късно, когато се възхити от друг мой познат, използвах случая да й съобщя, че и той е гей и да й припомня за другия. Ироничното е, че не само тя, но и някои други мои познати започнаха да обобщават в обратна посока „Защо най-готините мъже са хомосексуални?“.

  Разбира се, на хората трябва да им се отаварят очите, но с тяхно позволение. Ако ще ги учим да толерантност и търпимост, трябва да проявим разбиране, толерантност и търпимост към тези, които нямат. Иначе просто се затварят в черупката си и започват да циклят в познатите и описани по-горе аргументи.

  Може би има какво да научим от Мартин Лутър Кинг и Махатма Ганди в тая насока.

 • 3. Stalik  |  3 март, 2008 в 12:25 pm

  Ах, Лидия, толкова ми харесва това, което си казала. :) За съжаление обаче при хомосексуалността проблема е малко по-сложен. Ако при расизма (Кинг) и религията (Ганди) говорим за едни предимно философски системи, зад които седят преимуществено културни разбирания, то при хомосексуалността трябва да се борим не само с тесногръдието и предразсъдъка, но и с една специфична психологическа динамика на ирационалния страх – фобия, която batpep илюстрира по един относително подходящ начин. При тая фобия говорим за инстинктивна реакция срещу страха чрез агресия. Съгласен съм, че с простата логика не винаги може да се променят нещата, но не можем да водим и за ръчичка всички тези хора, та да ги запознаем с позитивни според общия критерий гей образи, както си направила един вид ти.

  Иначе съм много съгласен с теб, но аз като че ли не съм надарен с търпението на тия два светли примера, които ми даваш. Въпреки че се опитвам да го възпитам у себе си. Никой не е съвършен, еле пък аз. :)

 • 4. lyd  |  3 март, 2008 в 12:40 pm

  Нужен е комплексен подход – всеки да прави това, което може най-добре (ти, например, да обясняваш логично и подробно) и да се опитва да разширява уменията си. И аз често губя търпение, но и логически и интуитивно знам, че е по-добре да стана по-търпелива :)

 • 5. Dennis'  |  3 март, 2008 в 4:13 pm

  „Тук може би грешката до голяма степен е и на самите гей-активисти, които не успяват да изяснят, че става дума за равен обществен статут на това малцинство, който се изразява в правото на работа, брак, осиновяване, в някои страни дори на живот, и т.н.“

  Именно, ти говориш за „гей-активисти“.

  Един от основните закони на физиката гласи: „Всяко действие има равно по големина и противоположно по посока противодействие.“

  Всяка активност на гейовете бива последвана от реципрочна реакция от страна на различните от тях.И това е съвсем нормално. Когато една група иска да бъде различна, трябва да воюва за своята различност – така е устроен света.

 • 6. Stalik  |  3 март, 2008 в 5:25 pm

  Dennis’, радвам се че са ти известни законите на физиката. Именно те постановяват създаването на гей активистите КОИТО са противодействие на вече установените обществени предразсъдъци и ограничения спрямо маргинализираните групи.

  Освен това ЛГБТ малцинствата не искат да бъдат различни, а СА различни така, както жените са различни от мъжете например, един етнос от друг и прочие. Ако дочетеш коментара ми към точката, която ти си цитирал, ясно ще видиш този паралел, който ти подминаваш без коментар:

  „Но дали подобно пояснение е необходимо!? Дали някой мисли за специални привилегии за жените, когато стане дума за „правата на жените” и феминизъм!? Не мисля…“

  Анти-гей „реципрочните реакции“ не са нищо нормално, а са продукт на нетолерантността, страха и омразата, които вече коментирахме както в изложението, така и в предходните коментари по постинга. Низките страсти може да са продукт на естествена психологическа динамика, но това по никакъв начин не ги оправдава, какъвто опит като че ли правиш ти.

  И все пак – нещо което не ми се изяснява от твоето любезно разяснение за природните принципи – какво е основанието, с какви аргументи се подема подобно „противодействие“, което не е никакво противодействие, а просто укрепване на вече действащите обществени негативни настроения и убеждения!?

 • 7. Stalik  |  3 март, 2008 в 5:32 pm

  P.S.: И да попитам: да разбирам, че по твоята логика е нормално да има „апартейд активизъм“ в противовес на „анти-апартейд“ активизма, тоест такава „реципрочна реакция“, която да преутвърждава сегрегацията на малцинствата и третирането им като хора втора ръка, с което се нарушават правата на човека?

 • 8. nicodile  |  4 март, 2008 в 10:50 am

  Поздравления за публикацията! Ако позволиш един коментар: в резюмето изброяваш причините някой да е хомофоб. Въпреки че хомофобията е очевидно нелепа идея, бих казал, че си малко прекалено агресивен. Едно от нещата, които често мисля когао срещна активисти за човешки права- независимо дали става дума за гей-права, феминизъм, расово равенство е, че често се пропуска факта, че много хора не си дават много зор да мислят по тези въпроси и стоят по средата. Тези хора не искат да чуят, че са необразовани, конформисти и психопати, но са готови да чуят почти всичко друго което имаш да им кажеш.

 • 9. Stalik  |  4 март, 2008 в 11:23 am

  За съжаление nicodile аз не бих си позволил да квалифицирам хората току-така с лека ръка, ако нямах основанията. (За съжаление е факта, че имам основания) Казаното може да звучи „прекалено агресивно“, но не е. Защото това, което съм изредил, е в малка или голяма степен установена посредством емпирични изследвания обективна истина, а тя сама по себе си не е агресивна или снизходителна, тя си е просо факт. Това обаче възнамерявам да изложа по-подробно в предстоящ материал изцяло посветен на хомофобията като психологическо явление.

  Проф. Грегъри М. Херек (Gregory M. Herek), преподавател в Калифорнийския университет, бе така любезен да ми предостави богати материали от американски научни журнали, засягащи теми и боравещи с понятия и методи, за които българските „светила“ в областта на социалните науки май само сънуват или пък умишлено пренебрегват. Те са доста недвусмислени по отношение превалентността на хомофобията сред хората с нисък образователен ценз, от провинциалните райони и религиозните натури. Преобладаващият брой хомофобски настроени личности принадлежат към тези и подобни групи. Веднага щом намеря време ще подготвя и този материал.

 • 10. Dennis'  |  4 март, 2008 в 1:41 pm

  Щом не споделям твоята позиция, значи защитавам „низките страсти“? Много либерално от твоя страна. Ако искаш можеш да ме наречеш хомофоб, расист, тесногръд или каквото решиш. Защо изобщо тръгваш от тезата, че ЛГБТ нямат права и страдат от своята сексуална ориентация? Дай първо примери за това и след това се бори със поставените от самия теб тези.

  Казваш, че анти-гей “реципрочните реакции” не са нищо нормално, а са продукт на нетолерантността, страха и омразата. Кое точно е анти-гей реакция? Да кажеш „аз не харесвам гейове” или да набиеш някого, защото ти се струва обратен? Надявам се говориш за второто – само че по улиците не наблюдаваме насилие над ЛГБТ. Ако има единични посегателства към тези „маргинални групи”, то те се извършват от други „маргинални групи”. Така че, въпросът е по-скоро в ръцете на органите на реда. Не е обществен проблем и честно казано пред нашето общество има далеч по-важни теми за разрешаване. Не съм чувал и за висококвалифицирани специалисит, които са третирани зле на работното си място, защото са хомосексуалисти. Сега можеш да хвърлиш някакви американски примери, но по-добре се ограничи в границите на България.

  След като няма явно неспазване на нечии права, а в същото време тези „някои” искат права и имат „активисти” е съвсем логично да си помислиш, че искат специални привилегии. Точно това води до противодействие.
  P.S.-ът ти истински ме впечатли: „да разбирам, че по твоята логика е нормално да има “апартейд активизъм” в противовес на “анти-апартейд” активизма” – Не, защото анти апартейд активизма е реакция срещу самия апартейд. Т.е. пак се доказва любимият ти закон от физиката.
  И за финал си оставих това ти анти хуманно твърдение „ЛГБТ малцинствата не искат да бъдат различни, а СА различни така, както жените са различни от мъжете”. Значи ли това, че не всички сме равни? От кого са различни ЛГБТ? Какво им е различното? Ето, аз искам да ги приема като равни, а те искат да бъдат различни от мен – т.е. пак искат да бъдат с нещо по-специални. Добре, да се научат да правят нещо по-впечатляващо от мен и да са специални…. но целенасочено да се позиционираш в обществото като различен, само заради сексулните си предпочитания е странно…щом в същото време искаш да те третират както всички останали.

 • 11. batpep  |  4 март, 2008 в 2:52 pm

  няма да забравя – преди близо трийсетина години на пл. „св. неделя“ в трамвая се качи негър, ама от ония, синкавите. една бабка като се разпищя: „сатаната! сатанааатааа!“ – не успяха да я успокоят и си слезе женицата, тресейки се от ужас, на халите още

 • 12. nicodile  |  4 март, 2008 в 6:26 pm

  @Stalik Не се съмнявам, че си прав (както и проф Херек от UC Davis)- толерантността има корелация с образованието и т.н. Става дума за избраната форма на диалог. Успех!

 • 13. Stalik  |  4 март, 2008 в 7:14 pm

  Dennis’, ще бъда много кратък, защото въпросите, които ми задаваш, до голяма степен вече съм обяснявал малко или много в други постинги.

  Щом не споделям твоята позиция, значи защитавам “низките страсти”?
  Ще се радвам да ми посочиш къде съм изказал такова мнение. Казах, че комай ти правиш опит да ги оправдаеш като естествен процес, който следователно не бива да се третира като нередност. Това е предположение.

  Защо изобщо тръгваш от тезата, че ЛГБТ нямат права и страдат от своята сексуална ориентация?
  Къде съм твърдял подобно нещо? Струва ми се, че ми слагаш думи в устата, което е реторическа демагогия. Твърдя, че ЛГБТ малцинствата са поставяни в неравностойно положение на много различни нива в социален аспект, включително чисто междуличностно. Справка. Още един пример ще посоча с факта, че еднополовите бракове НЕ СА разрешени, еле пък осиновяването от еднополови двойки.

  Казваш, че анти-гей “реципрочните реакции” не са нищо нормално, а са продукт на нетолерантността, страха и омразата. Кое точно е анти-гей реакция? Да кажеш „аз не харесвам гейове” или да набиеш някого, защото ти се струва обратен? Надявам се говориш за второто – само че по улиците не наблюдаваме насилие над ЛГБТ. […] Не е обществен проблем и честно казано пред нашето общество има далеч по-важни теми за разрешаване.
  Да, проблем е да кажеш „Аз не харесвам гейовете“. И ще ти обясня защо. Заради точките които съм изложил тук най-напред – тази неприязън, почти винаги стигаща до агресивна вербална реакция, се основава на предразсъдъци и невалидни тези. Още повече – тя е индоктринирана в семейството, което ВЪЗПИТАВА децата си на свой ред също в подобна омраза. По тази тема можеш да се образоваш тук. Предразсъдъците и хомонегативизма са способни да окажат негативно влияние върху психологическото състояние на много млади нехетеросексуални хора, като водят до ред последствия – от чувство на несигурност и непълноценност до опити за самоубийство.

  След като няма явно неспазване на нечии права, а в същото време тези „някои” искат права и имат „активисти” е съвсем логично да си помислиш, че искат специални привилегии.
  От това си проличава, че или имаш крайно неграмотен подход към темата, или си безочлив лъжец. Което и да е от двете аз отново повтарям, че еднополовите двойки не се ползват с равноправен статут пред закона наедно с разнополовите и много такива двойки все още нямат смелостта да демонстрират открито връзката си по начина, по който го правят разнополовите на публични места (граничещ нерядко с вулгарността), най-малкото от неудобството да те зяпат като екзотична птица. Считам за нелепо да се налага да давам тия добре известни и на децата положения.

  Не, защото анти апартейд активизма е реакция срещу самия апартейд. Т.е. пак се доказва любимият ти закон от физиката.
  Именно. По същият начин гей активизмът е реакция на анти-хомосексуалните нагласи в обществото и факта, че 9 от 10 души днес говорят за педали.

  Значи ли това, че не всички сме равни? От кого са различни ЛГБТ? Какво им е различното? Ето, аз искам да ги приема като равни, а те искат да бъдат различни от мен – т.е. пак искат да бъдат с нещо по-специални. Добре, да се научат да правят нещо по-впечатляващо от мен и да са специални…. но целенасочено да се позиционираш в обществото като различен, само заради сексулните си предпочитания е странно…щом в същото време искаш да те третират както всички останали.
  Различни са в статута, който им е присъден от обществото, независимо искат ли го или не. Имат белег, по който да се отличат малко или много така, както афро-американците имат подобен белег. Ако не знаеш какво им е по-различното на афро-американците готов съм да ти обясня. И въпреки това социалният им статут днес е претърпял коренно различие. Аналогията е очевидна и елементарна за тези, които имат познанията и волята да мислят.

 • 14. Stalik  |  4 март, 2008 в 7:21 pm

  P.S.: Тезата „няма явно неспазване на нечии права…“ е шаблон, с който не за пръв път се сблъсквам. И от опит мога да кажа, че хората, които се опитват с евтина словесна еквилибристика да преиначат реалността до това положение, всъщност са именно приносители на низките страсти, за които споменах – приносители, предрешени в дрехите на привидната логика. Само човек с явна некомпетентност по темата или или пък безочлив демагог, може да изкаже подобна теза, при положение че основните цели на гей-активизма са известни и не са удовлетворени все още у нас.

 • 15. Dennis'  |  4 март, 2008 в 8:30 pm

  „еднополовите бракове НЕ СА разрешени, еле пък осиновяването от еднополови двойки.“

  Защо твърдиш, че трябва да бъдат позволени? Особено осиновяването на дете????

  Да, проблем е да кажеш “Аз не харесвам гейовете”.

  Не, не мисля е е проблем да кажа какво и кого харесвам и не харесвам. Това си е мой избор. и когато не преча на никого,никой не може да ме съди.

  и това е много въздействаща теория:

  „Предразсъдъците и хомонегативизма са способни да окажат негативно влияние върху психологическото състояние на много млади нехетеросексуални хора, като водят до ред последствия – от чувство на несигурност и непълноценност до опити за самоубийство.“

  Какво предлагаш да направим, за да се чувстват нежните душици сигурни и пълноценни? Всеки човек в живота си има моменти, когато хората се отнасят към него по начин, който не му е приятен…кого да обвиним за това?

  „еднополовите двойки не се ползват с равноправен статут пред закона “ – това не е вярно. Дори да не могат да сключат граждански брак, могат да съжителстват свободно и без ограничения. Продължавам да съм несъгласен, че едно дете може да израстне нормално живеейки с двама хомосексуални мъже. Друго? По-високи данъци ли плащат? Като ги хванат да карат пияни по-високи глоби ли плащат? Като се возят в граския транспорт по-скъпи билети ли плащат?

  Тук никой (все още) не е използвал думата „педали“.

  „евтина словесна еквилибристика да преиначат реалността до това положение“

  Ето, аз казвам, че никой не им прави нищо лошо. Ти ме наричаш демагог. Покажи ми тенденци, нещо което обществото целенасочено прави срещу тези младежи и девойки?

 • 16. batpep  |  4 март, 2008 в 10:18 pm

  гейовете дразнят със самосъжалението си в социален аспект. никой нищо не прави организирано срещу тях, но те плачкат. същите са и циганите.

  как пък не съм чул елтън джон нещо да плачка относно правата и свободите на гейовете. или майкъл стайп. или фреди мъркюри. или роб халфорд. или…
  живеят си хората собствения си живот и не им пука (особено пък на сър елтън джон, който и се осъпружи напоследък) от мнението и процесите в другото, хетеро-обществото. защото толерантността е тази, която крепи устоите на всички общества.
  нямам нищо против циганите, ако си живеят живота и не се бъркат в моя; когато обаче плъзнат да ме крадат и да просят, и да цапат – имам против. нямам нищо против гейовете, ако си живеят живота и не се бъркат в моя. когато обаче в заведение ми пуснат ръка – имам много сериозни и корави доводи срещу тях.
  тези, които се изживяват като гей-активисти и гей-звезди, са циганите на гейовете, които наричам педали без капка свян. и ако бях гей никога не бих се отъждествил с тях, защото това никакви гейове не са, това са си чисти педерасти, които използвайки принципа „от мухата-слон“ се стремят към някаква социална и професионална реализация.
  и преди да ми наскачате (което ще следя с интерес:) бих искал да си помислите – защо думата „педераст“ е обидна, а азис (който едно време в махалата незлобливо наричахме васо педерасо) е звезда??
  (напоследък наблюдавам, че и „гей“ е с пейоративно значение, поне сред децата в училището срещу нас)

 • 17. Stalik  |  4 март, 2008 в 10:32 pm

  Защо твърдиш, че трябва да бъдат позволени? Особено осиновяването на дете????
  Защо не!? Хетеросексуалните двойки имат това право. Няма никакви основания за обратното.

  Не, не мисля е е проблем да кажа какво и кого харесвам и не харесвам. Това си е мой избор. и когато не преча на никого,никой не може да ме съди. […] Какво предлагаш да направим, за да се чувстват нежните душици сигурни и пълноценни? Всеки човек в живота си има моменти, когато хората се отнасят към него по начин, който не му е приятен…кого да обвиним за това?
  Първо от тона ти е очевидно пренебрежителното отношение, което е показателен факт. Второ: не е вярно, че не вредиш на никого. Кой те излъга, че на никого не пречиш или защо си мислиш, че звучиш убедително, в ролята си на обезправен в свободната си воля!? Нито пък паралела, който правиш с „моменти“ на недобро отношение, каквито всеки нормален човек има в живота си, може да бъде съизмерим с дискриминационните нагласи на по-голямата част от обществото – ако не си способен да прозреш разликата в пропорциите и същността на двете явления, или пък ако умишлено минимизираш величаната на социалните последствия от интернализираната в обществото хомофобия – това вече е друг въпрос. Но в повечето случаи „моменти, когато хората се отнасят към него по начин, който не му е приятен“ не водят до:

  * частично или пълно интернализиране на негативни оценки спрямо собствената полова ориентация, което води до вътрешни конфликти и неврози
  * развиване на стереотипи
  * завишена самокритика над обичайните нива
  * склонност към депресия, в по-тежки случаи злоупотреба с алкохол, наркотични вещества
  * непълноценност и трудности в емоционалната интимност
  * непълноценна психологическа идентичност
  * чувство за изолация дори вътре в семейството, което може да има пагубни психологически последствия или тежки влияния върху семейните взаимоотношения
  * утвърждаване на компенсаторни механизми
  * суицидност
  и т.н.

  Надявам се разбираш колко неадекватна е аналогията, с която се опитваш да омаловажиш тези последствия, които при „неприятно отношение в даден момент от живота“ нямат обикновено като резултат подобни проблеми, още по-малко водят до:

  * жертви на престъпления от омраза
  * нездрава учебна и работна среда
  * загуба на доверие от страна на клиенти (бизнес или други)
  и т.н.

  Сравнението ти е не толкова наивно и недодялано, че дори ме съмнява ти наистина да вярваш в казаното. Глупостта в основата на идеята, че дискриминативното отношение не нанася по-големи вреди от катадневните междуличностни търкания, е толкова голяма, че ми прилича на злоумишлена подигравка с това положение.

  “еднополовите двойки не се ползват с равноправен статут пред закона ” – това не е вярно. Дори да не могат да сключат граждански брак, могат да съжителстват свободно и без ограничения. […] Друго? По-високи данъци ли плащат? Като ги хванат да карат пияни по-високи глоби ли плащат? Като се возят в граския транспорт по-скъпи билети ли плащат?
  Казах пред закона, не в обществото. Така че е вярно. Вижда се, че ти никак не се срамуваш да лъжеш най-безочливо дори за очевидни и общоизвестни неща. Но колкото и да преиначаваш гледната точка истината си остава истина. За еднополовите двойки не важат определени правни и социални положения, – радвам се, че все пак и ти го потвърждаваш – свързани с наследствени въпроси, въпроси от медицинско естество, въпроси свързани със семейно кредитиране, правото на отглеждане на деца и пр. ТОВА са пробемните точки, които са на фокус за гей-активизма; не става въпрос за това хората „да съжителстват свободно и без ограничения“, а за това щом го правят, да бъдат третирани от закона наравно с другите типове двойки (или по-точно другиЯТ тип, защото единствено и само хетеросексуалните двойки са си присвоили правото на граждански брак). Колкото до останалите ти коментари – смятам ги за несериозни и ако ти действително ме питаш тези глупости, вярвам, че по-нататъчното обсъждане с теб е безпредметно.

  Продължавам да съм несъгласен, че едно дете може да израстне нормално живеейки с двама хомосексуални мъже.
  Боя се че мнението ти е меко казано немеродавно и този въпрос е изцяло извън компетенциата ти. В областта на семействата на еднополови двойки в западни страни се провеждат изследвания през последните десетилетия и няма никакви научни (психологически и статистически) доказателства за негативни абнормалности в развитието на деца, отгледани от подобни двойки. Да не забравяме че има доста страни, където това вече е разрешено, и едно правителство прави подобна сериозна стъпка не защото на някой лумпен му е скимнало, а защото не са намерени стабилни емпирични доказателства за вреда от подобно нещо. Ще цитирам една моя статия: „Съществуват и изследвания, докладващи за области, където отгледаните от еднополови двойки деца се справят по-добре от връстниците си, например участие в учебния процес или способността за водене на разговори за секса с родителите. Отчетена е и по-голяма равнопоставеност в родителските грижи при еднополови родители.“

  Покажи ми тенденци, нещо което обществото целенасочено прави срещу тези младежи и девойки?
  Аз вече ти дадох линкове – погледни ги. Може пък и да намериш това, което търсиш. За целенасочени действия е несериозно да се говори. Предразсъдъците и дискриминацията са неконтролирани по рационален път движения в психологията на масите, които обаче могат да бъдат кодифицирани посредством образователни, правни и др. подходи, насочени към дадено малцинство. Така както днес на еднополовите двойки не е разрешено да стъпват в граждански брак, така и някога на чернокожите американци не е било разрешено да се возят седнали в градския транспорт в присъствието на правостоящ бял. И там ли ще ми кажеш, че няма „целенасочени действия на обществото“ срещу тази група!? Търсенето на действия, които „обществото целенасочено прави срещу тези младежи и девойки“ е евтин финт да се омаловажат негативните обществени механизми и настроения спрямо малцинствените групи в недоминантно положение.

 • 18. Stalik  |  4 март, 2008 в 10:41 pm

  Мили batpep, забележи, че Елтън Джон се е „осъпружил“. Какъв активизъм търсиш от човек, който е получил равен статут пред закона? Дали можеш да мислиш, преди да пишеш или само второто ти се удава по чудо!?…

  Колкото до пускащите ти ръка – мисля, че поради някои демографски причини хетеросексуалните ку*ви са повече от нехетеросексуалните такива. А и в крайна сметка подобни неща са продукт преди всичко на възпитанието и да идентифицираш подобни въпроси преимуществено само до една група хора, отделени по общ признак, е меко казано… глупаво.

  А що се отнася до гей-активистите – вярвай ми, – това понятие е на няколко светлинни години от теб като смисъл, за да можеш да изказваш адекватно мнение. Защото аз съм сигурен, че за теб „гей-активизъм“ е формулировка без ясна дефиниция. А да коментираш нещо, което ти е непознато по същността си, е признак на профанизъм.

  P.S.: Иронията, която влагаш в „плачкат“ е доста цинична – трябва да отбележа – и тя дълбоко ми подсказва, че ти си един от онея прекрасни ЕнтЕлЕгЕнти, дето имат мнение по отношение на цяла една група от хора, без да познават дори един такъв човек. От отношението ти е видно, че проблемите на тези хора за теб са малко абстрактни и нагласите ти към тях се диктуват от чуждо мнение, а не от твой личен опит. Не прави добро впечатление, когато човек изказва неподготвен крайно поляризирано становище по чужд за него въпрос, въпреки че това понякога е оправдано или наложително. Но когато при все това си позволява и иронично отношение – това е вече въпрос на културен или не подход към проблема, признак на степента на интелигентност и търпимост. Което, на свой ред, е вече критерий и за етиката на човека.

 • 19. batpep  |  5 март, 2008 в 5:12 pm

  ти успя да разсееш и последните сенки от съмнение в бледия ми мозък.
  благодаря ти :)

 • 20. Ангел Грънчаров  |  5 март, 2008 в 6:41 pm

  Интересна дискусия по повод на прекрасната статия на автора, Stalik. Аз към неговия анализ нямам какво да добавя, считам, че поставените проблеми са изключително важни и изискват внимателно обсъждане и вглеждане. Аз имам две публикации в тази област: книгата ми ЕРОТИКА И СВОБОДА и една друга, непубликувана засега в книжен вариант, която се нарича ИДЕИ ЗА GAY-КУЛТУРАТА. Мога тук само да кажа, че хомофобията в същината си е реакция на агресия, дължаща се на безсъзнателен страх относно собствената сексуална идентичност. Също така допълнителен фактор е незадоволителен сексуален живот – та да се вълнуваш от това кой какво прави в леглото. Сексуално удовлетвореният човек не се вълнува от подобни глупави страсти…

 • 21. Dennis'  |  7 март, 2008 в 9:50 am

  „Също така допълнителен фактор е незадоволителен сексуален живот – та да се вълнуваш от това кой какво прави в леглото. Сексуално удовлетвореният човек не се вълнува от подобни глупави страсти…“

  Това казвам и аз. При желанието си да ги приема като равни, без да ме интересува какво ядат, къде живеят и с кого спят, Stalik ме убеждава, че „ЛГБТ малцинствата не искат да бъдат различни, а СА различни така, както жените са различни от мъжете например, един етнос от друг и прочие.“

  Да оставят секслуалните си предпочитания в спалнята си и да живеят, както всички останали.

  Не усещате ли, че с подобни дискусии „ПРО гейски“, всъщност по-скоро настройвате хората срещу тях, вместо да им помагате.

  Има ли теми и блогове за гейове, в които се разисква „Как да се държим сред хетеросексуални“ или „Защо наричат някои от нас педали, а други гейове“?

 • 22. Stalik  |  7 март, 2008 в 2:24 pm

  Мило момче, Dennis’, аз не се опитвам да те убедя, а ти казвам един елементарен факт и ти илюстрирах с аналогичен случай – афроамериканците. Виждам обаче, че или ти липсва капацитета или желанието да ме разбереш, въпреки стремежа ми да се изразявам максимално илюстративно, като за несложно скроен човек.

  И забележи още, че точките, които излагам тук, са адресирани към тези хора, които не се опитват като теб (ако въобще е истина това, което твърдиш) да третират хомосексуалните абстрахирайки се от самата хомосексуалност, а я вземат за водещ белег в едно сепаративно и дискриминативно отношение.

  Връщайки се на това, което уж съм искал да те убедя, ще ти направя нова илюстрация: червенокосите хора, които също са малцинство. Те, предполагам че ще се съгласиш, са различни и аз нямам нужда да те убеждавам в това, освен ако не си кьорав. И в същото време белегът им на различие няма отношение към обществените им функции, морал, психологическа адаптивност и пр. И въпреки това през светлото средновековие е имало хора, които са вярвали, че червенокосите жени са вещици, просто защото са червенокоси. Сега разбра ли ме или и този път ти идва свръхсложно!?

  Резюмирано и приложено в гей-контекст: хомосексуалните са група различна от хетеросексуалните в своята сексуална ориентация. Хетеросексуалните са привлечени от полови обекти от противоположния пол, хомосексуалните – от собствения си пол. Ако ти не го разбираш това, значи си за помощно училище. Това различие обаче, което се ползва като белег за социална сегрегация, в действителност няма отношение към обществените функции, морал, психологическа адаптивност и пр. на тези хора, както твърдят изнесените в изложението ми тук анти-гей тези. Тези тези свързват хомосексуалността с явления, стереотипи и митове по един неистинен, изопачен начин, подобен на начина, по който в средновековието суеверните люде свързвали червенокосите представителки на нежния пол с окултните науки. Целта на поста ми е да разоблича тази дефектна логика.

  Виждам, че родната реч и предадените чрез нея идеи и послания не ти се удават добре и се боя, че неспособността за асимилиране на текстове е една много неприятна тенденция напоследък сред българите, а навика да слагат или изопачават чуждите думи и мисли считам за опасно.

 • 23. longanlon  |  13 март, 2008 в 12:28 pm

  „С какво пречат би- и хомо- малцинствата? Чудесен въпрос, преди всичко защото няма ясен отговор. Вярвайте ми, няма. “

  Aми, аз ще ти дам един – отговорът, който съм намерил за себе си и с който си обяснявам не само хомофобията, но и расизма и всички други ирационални страхове от различните:

  В природата си хората са социални същества, живеят в група. Така са еволюирали, така са живели винаги. Характерно за всякакви животински групи е, че са съставени от подобни същества от един вид. Затова в природата на човека е да се противопоставя на всички различни в групата – и с неговия разум е дошло и идейното противопоставяне – измислял си е причини да мрази и да се страхува от тия, дето не се вписват в групата. Прост стаден инстинкт, нямаш какво толкова да му се чудиш.

 • 24. Stalik  |  13 март, 2008 в 1:06 pm

  Да, че въпроса опира до ирационални мотиви е очевидно. :) Но са наистина любопитни опитите, с които се търси обосновка на този „стаден инстинкт“ и това колко искрено вярват някои хора в тях. Защото в крайна сметка човека е устроен така, че да умее да се справя с определени инстинкти чрез разума и самосъзнанието си. Значи има изход и от това положение…

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Статии

Психология и биология на хомосексуалността


Хомосексуалност от „Енциклопедия по психология” на Oxford University Press
Въпроси и отговори за сексуалната ориентация и хомосексуалността
Въпроси и отговори за трансполовостта и половата идентичност
20 мита за хомосексуалността, гейовете и лесбийките
Психоанализа и хомосексуалност в постмодерното хилядолетие
Демаскиране на деликатния хетеросексизъм: микроагресиите и микролегитимациите в ежедневието
Когато някой те нарече „педал”: как да се справяме с микрообидите
Каква е сексуалната ми ориентация или защо оргазмът няма последната дума
Хетеросексуалните мъже, които правят секс с мъже
Хомосексуалността: парадокс на еволюцията
Хомосексуалност и педофилия: кратка бележка

Етика и право на ЛГБТ


Хомосексуалност и морал
Свобода и морализъм

Социална роля, права и социокултурна интеграция на хомосексуалността


Няколко въпроса за гей-лесбийското движение
Парадирането с хомосексуалността
Някои често срещани анти-гей тези
Как се става мъжкар или културата на омразата към педалите в психологията на българския мъж
Интимни връзки между мъжете
17 май - Международен ден срещу хомофобията

Разкриване (Coming out)

Вън от дрешника, открит на улицата

ЛГБТ семейство и родители


Въпроси и отговори за еднополовите бракове
Какво е бракът?
10 причини гей браковете да не бъдат разрешени
Въпроси и отговори за отглеждането на деца от гей мъже и лесбийки
Развитието на децата с хомосексуални родители в сравнение с това на децата в хетеросексуални семейства
Децата на родителите лесбийки и гей мъже
Работа с родители на хомосексуални

ЛГБТ история и антропология


ЛГБТ антропология
ЛГБТ етнография
Еднополовата сексуалност в Древна Месопотамия

Хомофобия


Хомофобия: анализ на един „допустим” предразсъдък
Психология на сексуалния предразсъдък

ХИВ/СПИН


Въпроси и отговори за ХИВ/СПИН

Други


За изневярата и секса

• Официални становищаАрхиви

март 2008
П В С Ч П С Н
« Февр   Апр »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

My Pocket

Bookmark and Share
Firefox 2
Firefox 2
Firefox 2
 
Creative Commons License
Публикуваното в този блог ползва условията на Криейтив Комънс лиценз. Tyxo.bg counter free hit counters

Посетителите ми