Свежи мисли за ЛГБТ от българските депутати

24 ноември, 2008 at 12:36 am 9 коментара

След изтощителното писане на писма до различни медии и институции, след кореспонденции с представители на политически активни ЛГБТ в нормална Европа и обикаляне из разни радиа и телевизии, и разбира се след дебата в рамките на откриването на 4-тия фестивал на гей мъжете и лесбийките в Червената къща, реших че е време да се вземе малко въздух и да се „разведрим” с нещо веселко.

Оказа се, че е едно от най-забавните неща, с които човек може да си уплътни времето, е да си поиграе със сайта на Народното събрание. След около час сондаж в съдържанието на стенограмите от редни и извънредни заседания и прочее, реших да извадя и споделя с вас някои избрани полети на мисълта на родните ни депутати, свързани с ЛГБТ и в частност с въпроса за новия Семеен кодекс. Те недвусмислено илюстрират дълбоко залегналия в съзнанието на депутатите хетеросексизъм. Заслужава си да се прочете…

16.04.2008 г., сряда, редовно заседание на Комисията по труда и социалната политика.

МАРГАРИТА ПАНЕВА:
Аз няма да задавам въпроси. Искам да започна най-напред с това, че като член на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта имах възможност да се запозная с проекта за Семеен кодекс твърде рано. […]
Чух, че се коментира защо ние тук не оценяваме съжителството на еднополови двойки. Радвам се, че в проекта е записано, че става дума само за такова фактическо съпружеско съжителство между мъж и жена. Тоест тук ние не отваряме никаква врата, не посягаме върху нравствените, върху религиозните и т.н. ценности на обществото. Става въпрос за съжителство между мъж и жена и по-скоро слагаме ред в безразборното полово съжителство със записите, които правим в този кодекс. Разбира се има много поводи, които налагат да се приеме такова и да се запише вече в закон такова съжителство. Знаете колко проблеми има сега при разтрогването на брак и след това последващите проблеми, свързани с имуществени отношения, психическо травмиране на децата и т.н. […]

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО ИЛОНКА РАЙЧИНОВА:
[…] По отношение думите на госпожа Панева, искам да кажа, че беше повдигнат въпроса – не знам да коментирам ли това – от „Джемини” и т.н., че не се допуска фактическо съпружеско съжителство между еднополови двойки, искам само един аргумент да кажа. Това, което те изложиха като притеснение какво ще стане с децата, родени в такова съжителство и с техните права. Искам да кажа, че този аргумент не е основателен, защото няма пречка – дори този въпрос е решен, макар да не е изрично написан, няма пречка близките на истинския биологичен родител, при случващо се, не дай Боже, лошо събитие и смърт на този биологичен родител, да бъдат осиновители или да бъдат приемни семейства. Така че интересът на детето, дори в тези двойки, по никакъв начин не е застрашен. […]

[…]

ИВА СТАНКОВА:
[…] В тази връзка мисля, че законопроекта като такъв даде добро начало затова, което дълго време чакахме и говорихме. Той отговаря на реалността на живота ни и на това, че ние живеем вече в съвсем по-различно общество, в 21 век, тук може би повечето сме консервативни, но запазвайки обаче ролята на хетеросексуалната двойка. Не съм съгласна, запазвайки всички права – тук съм съгласна, всички имаме познати двойки-хомосексуални, природата така е решила, природата е интересна, животът е интересен, но аз смятам, че за отглеждането на едно дете, при положение че един много тревожен проблем от време стоеше за децата, които са насилвани. Смятам, че този проблем е важен и може би от тази гледна точка ще има дискусия. Затова смятам, че осиновяването трябва да бъде категорично предоставено на хетеросексуални двойки. Просто природата е такава. В противен случай, колеги, това е философия – човешкият род би бил и би трябвало да върви към изчезване. Само философията към това да съществуваме и да раждаме понятието живот е в основата на това мислене. Желая успех и ви благодарим за усилията.

410-то заседание на Народното събрание, София, четвъртък, 25.09.2008 г. Открито в 9,03 ч. Председател: Георги Пирински. Заместник-председатели: Любен Корнезов и Юнал Лютфи.

[…]
ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ (НДСВ):
Благодаря Ви, господин председател.
Няма никакво съмнение в това, което каза господин Станилов. Ставаше дума за гражданския брак, тоест за тази форма на брак. А иначе мъж и жена винаги ще съжителстват заедно. В това не трябва да има никакво съмнение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ:
Нали затова са създадени двата пола?

ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ:
Да.
Ако ми позволите, в рамките на дупликата да спомена още нещо, което е много важно.
От една страна, съпротивата срещу това фактическо съпружеско съжителство, а от друга страна обаче, в обществото има съпротива защо да се допусне такова съжителство само между разнополови същества – между мъж и жена.
Гей организацията „Джемини” например протестира остро срещу това и в свое искане до Комисията за защита от дискриминация изрази своето отношение и за мое голямо учудване Комисията за защита от дискриминация реши, че е дискриминационно, ако в Семейния кодекс влезе само възможност за съжителство между мъж и жена – нещо, което аз дълбоко не споделям.
Така че, уважаеми дами и господа, нека да знаем, че има и разбиране диаметрално, в обратната посока, свръхлиберално – нещо, което аз лично не мога да приема, и не смятам, че нашето общество трябва да приема особено на този етап от своето развитие. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ:
Има държави, които го приемат. […]

Думата има Павел Шопов.

ПАВЕЛ ШОПОВ (КА):
Благодаря Ви, господин председателю.
[…] Станишев е под натиск и на хомосексуалните общества, които чрез него искат промяната на този Семеен кодекс, за да разбъркат водата, да раздвижат пластовете, да започне ерозията в традиционните консервативни отношения и оттук нататък да отворят път в бъдеще чрез следваща промяна за узаконяване на техните патологични отношения. Това е изконна тяхна мечта, те работят за това яростно, хвърлят огромни средства, имат помощ отвън. Този Семеен кодекс в този вид, особено във връзка с фактическото съжителство, безспорно е стъпка нататък.
Всички парламентарни групи в Четиридесетото Народно събрание при приемане на Семейния кодекс в този му вид, в който е представен, имат своите драми. Имат ги и управляващите, има ги и опозицията. Само една парламентарна група няма драма, няма колизии, няма проблеми вътре в себе си, всички са категорични и единодушни. Това е Парламентарната група на партия „Атака”, която изцяло убедено и напълно ясно ще гласува „против” Семейния кодекс, както е внесен. Това е така, защото ние стъпваме на традиционните консервативни отношения, които произтичат от нашата православна вяра.
Четете Светото писание, четете посланията на Свети апостол Павел, казаното от нашия Господ и спасител Иисус Христос и ще ви стане ясно каква е нашата позиция. Тази позиция ние сме съгласували много отдавна и със Светия Синод.

Сега чувам, че някои парламентарни групи отиват там. Това е страшно добре. Макар и атеистични, хората от тези делегации, които отиват при старците – нека идат там да се поучат, да чуят какво е мнението на Светия Синод по всички тези въпроси.
Истината, моралният императив, моралният критерий се намира точно там, където ви казах. Идете и се поучете. Ние сме доволни. Да идат и другите представители на парламентарните групи да си съгласуват позициите и тук да излязат с тези позиции – това ги съветваме ние. […]
Това положение се приветства най-много от хомосексуалните общества. Всъщност за тях зависи успеха – дали ще мине този кодекс или няма да мине, именно от това положение. Това е просто стъпка категорично го заявяваме, не се съмнявайте в това, стъпка към узаконяване на хомосексуалните съжителства. Оттук нататък, просто въпросът е вече на една лека промяна в един бъдещ парламент и едно леко изменение, каквито знаете, особено в 40-ото Народно събрание, се правят с лека ръка, набързо и без много мислене, за да се стигне дотам.

П Р О Т О К О Л №? от 29.05.2008 г., четвъртък, редовно заседание на Комисията по правата на човека и вероизповеданията.

НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ:
[…] Казвам, че този законопроект ни връхлита малко изпреварващо преди нашата гражданска зрялост. Той идва малко или повече епигонски, защото в Европа е въведен този режим. Ние имаме облекчение за собствената си гражданска съвест да го приемем доколкото то има европейска предистория за нас, и ще го приемем.
Ще приемем и еднополовите бракове. Професор Герджиков намекна, че все още не сме готови. Но то не става изведнъж – първо това, а след това другото.

[…]

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ИЛОНКА РАЙЧИНОВА:
[…] Това, което ми се иска също да кажа, е по въпроса, повдигнат от гейорганизациите, за да изчерпам темата във всичките й аспекти. Съвсем внимателно следим техните искания и техните мотиви. Освен че аз също не съм готова да приема, чисто по човешки, въпроса за еднополовите дори фактически съжителства ще кажа, че техният единствен довод, даже изрично беше изрично споменат с тези думи: „Ако се случи на единия от двойката нещо, какво ще стане с детето, което се отглежда от тази двойка?”. Там основният довод е въпросът с децата.
Искам да ви убедя, че в разпоредбите на този законопроект изрично е допусната възможността децата да могат да бъдат осиновявани – говоря при смърт на родител, да могат да бъдат осиновявани не само от техните баба и дядо, не само от близки и роднини, независимо каква степен на родство имат, но и от техни близки и приятели, което означава, че лицата, имащи такива контакти – щом им харесат, нека да ги имат, те нямат пречка да осигурят това дете и да продължат да се грижат за него. Така че въпросът със съдбата на децата, отглеждани в еднополови съжителства, не е неудерен.

[…]

ПАВЕЛ ЧЕРНЕВ:
[…] от дискусията възникна, че от този кодекс се възвежда възможността за осиновяване на деца от еднополови двойки така ли?

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ИЛОНКА РАЙЧИНОВА:
Няма такова нещо.

ПРЕДС. ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ:
Ако някой почине, да може да осинови.

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ИЛОНКА РАЙЧИНОВА:
И то може да кандидатства по общия ред, за да го осинови, влизайки в категорията на близки, приятели, ако докаже този факт. Но това може и сега да се случи.

ПАВЕЛ ЧЕРНЕВ:
Дай Боже никога да не стане това.

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ИЛОНКА РАЙЧИНОВА:
Затова отделих специално внимание. Това лице може да кандидатства, но това не означава, че ще бъде избрано. Не случайно казах за принципа, който е заложен, търсим родител за детето, а не дете за родителя. Има Съвет за национално осиновяване, има Съвет за международно осиновяване, в които се гледат интересите на детето. Има една дълга процедура от проучване от Социалните служби и за годността на този кандидат-осиновител да се грижи не само във физическо, но и в морално отношение. Има и така наречения Следосиновителен контрол, който ще спомогне това да бъде контролирано. Но ако едно нещо не може да бъде контролирано 100%, това не означава, че трябва да го забраним.

П Р О Т О К О Л № 23, 12.06.2008 г., четвъртък, 14:30 часа, заседание на Комисията по правни въпроси.

ИГЛИКА ИВАНОВА:
[…] Тук изрично се казва съжителство между мъж и жена. Но аз мисля, че ако въведем тази уредба с оглед че това се случва в живота, отваряме вратата и то много широко за следващата стъпка. Следващата стъпка е узаконяване на хомосексуалните бракове. И това е една тенденция в Европа, а не само в България, тези организации са много напористи, даже много агресивни. Може би като някаква ответна реакция към обществото, което години наред ги потискаше тези хора, преследваше ги наказателно и т.н. Сега знаете какво става – гей паради, пищни тържества, всичко това влияе най-вече върху младите, върху децата, тези които са неориентирани. И когато ние допуснем това нещо, и когато те поискат да се регистрира тяхното съжителство какви аргументи бихме имали против. Ако това казваме сега, че го регламентираме законово, защото се случва, веднага ще ни извадят статистика колко хомосексуални двойки живеят заедно. Приемаме условно, това не е моето мнение, че няма нищо лошо в това, че ги регламентираме. Оттам нататък когато някой друг с още по-ексцентрична ориентация поиска да узаконим неговото съжителство – като дойде чичо от планината и поиска да му узаконим съжителството с козичката, какви аргументи ще имаме ние против. Нима това не се случва? Случва се. Така е. Говорим за правни аргументи. И той ще ни извади една статистика. И това нещо го има още в библията. Значи това не е нещо, което човечеството вчера е измислило. Просто ми се струва, че отваряме възможността за една лавина от такива неприемливи, обществено неприемливи правни отношения, които не знам как бихме спрели, ако тръгнем в тази посока.

П Р О Т О К О Л № 27, 04.07.2008 г., петък, от 16:00 часа, гр.Хисаря, извънредно заседание на Комисията по правни въпроси съвместно с Министерството на правосъдието.

Проф. ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ:
[…] Аз искам да направя едно предложение, т.е. две предложения: едното е чисто терминологично, а другото е свръх революционно.
Чисто терминологичното е свързано с това дали да го наричаме „фактическо съпружеско съжителство” или да го наричаме по-простичко, по-кратко „фактически брак”. В Германия е така – фактически брак. По-лесно се запомня, по-лесно се възпроизвежда и смятам, че по същество изразява същото.

ЯНАКИ СТОИЛОВ:
Съпротивата на организациите, които са против, ще стане двойно по-силна.

ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ:
Аз не настоявам на това. Просто го подхвърлям като идея.

ЯНАКИ СТОИЛОВ:
Може да се мисли по формулировката. Има варианти.

Проф. ЦАНКА ЦАНКОВА:
Примерно, две сестри живеят заедно, фактически съжителстват. Значи трябва да има нещо определящо. Кажем ли „фактическо съжителство” откриваме възможността да са еднополови. Трябва да има някакъв белег. Затова „съпружеско” го нарекохме.

[…]

ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ:
Имахме среща с “Джемини”. В интерес на истината те са агресивни. Ясно е защо са агресивни. Искат да бъдат признати колкото се може повече и да им се радваме всички.
Има едно социологическо проучване, което посочва, че само 8.5% от анкетираните защитават тази идея. Това е прекалено малък процент – под 10%. Така че ням такава обществена нагласа. След 50 години може да е различно. Към днешната дата обаче е така. Такъв проблем за мен не съществува, който трябва да намери законодателно решение в позитивен смисъл. За разлика от фактическия брак, където половината са така.

КАМЕЛИЯ КАСАБОВА:
Само 8% не подкрепят. Останалите подкрепят.

МИГЛЕНА ТАЧЕВА:
Те искат да признаем брака. Бракът все пак се сключва, за да се родят деца. Това е презумпцията. От тяхното съжителство никога не могат да се родят деца.
[…]

Entry filed under: Куиър, ЛГБТК новини. Tags: , , , , , , , , , .

Невидими и пренебрегнати In memoriam… Фреди

9 коментара Add your own

 • 1. longanlon  |  24 ноември, 2008 в 9:34 am

  оф, като кажат, че не можели да се раждат деца… егати аргумента, сякаш бездетните семейства са незаконни…

 • 2. epistemicmurk  |  24 ноември, 2008 в 11:57 am

  тези са просто едни изкуфели мухлясали чичари, гнус ме е от тях честна дума.
  и парламента смърди на цървули и чесън

 • 3. Daggerstab  |  24 ноември, 2008 в 1:23 pm

  От известно време насам се опитвам да си спомня кой от българските класици беше нарекъл Народното събрание „безплатен цирк“ (е, не точно с тези думи)… Алеко Константинов?

 • 4. Eneya  |  24 ноември, 2008 в 2:01 pm

  Ама че кретени.
  Толкова се ядосвам в тези момиченти, че думи нямам.

 • 5. theuglyduck  |  25 ноември, 2008 в 7:51 pm

  Това е репрезентативната демокрация… Четете несвързаните брътвежи и простотията в НС и си правете изводите, за онези които са ги избрали….

  Утехата (ако има такава) е, че поне в други страни хората имат по-висока гражданска култура. Като например малкото градче Силвертън в Орегън току що избрали първият транссексуален кмет в САЩ.

  http://www.latimes.com/news/nationworld/nation/la-na-transgender20-2008nov20,0,6169794.story

  http://www.sturasmussen.com/

 • 6. nikvirtual  |  26 ноември, 2008 в 1:40 am

  Голямата параноя …сега им позволявяме съжителство
  после брак …осиновяване….цялатя земя стявя хомосексуална и човещкия род изчезва.
  Всеки смятя че гей е нещо сбъркано…генна мутация….божие проклятие…. лоша карма…..психична травма …..нещо което трябва да се избегне на всяка цена.
  Всичко което се прави от хетеродържавата е като кам болни или сакати прикрито с думи толератност и разбиране.
  До преди 50 години белия бял мъж смятяше че само той има права…..афроамериканците се чустваха така както и ние днес …големия патриархален задник си отива.

 • 7. WOI  |  15 май, 2009 в 2:15 pm

  ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: „има и разбиране диаметрално, в обратната посока, свръхлиберално – нещо, което аз лично не мога да приема, и не смятам, че нашето общество трябва да приема особено на този етап от своето развитие.“

  –Твърдението на Герджиков може да се обобщи логически по следния начин:
  1. Българското общество е бавноразвиващо се;
  2. Поради т. 1 българското общество не бива да се развива прекалено бързо.

  Лудост!

 • […] В България законопроект за легализиране на небракуваните двойки чрез правния институт на т.нар. фактическо съпружеско съжителство бе представен през 2008 г. Това бе основата на сегашния нов Семеен кодекс. Законопроектът обаче включваше единствено разнополовите двойки. След бурна реакция против легализирането на небрачните съжителства от страна на протестантски групи и православната църква, текстовете, легализиращи фактическите съжителства, бяха отхвърлени със значително мнозинство. Въпреки немалкото медийно внимание към гледната точка на гей активистите, възможността за регулиране на отношенията на еднополови двойки бе обсъдена от депутатите бегло и с подчертано хомофоб…. […]

 • […] на семействата на еднополовите двойки, бяха заглушени от циничната реторика на депутати и министри от основните парламентарно […]

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Статии

Психология и биология на хомосексуалността


Хомосексуалност от „Енциклопедия по психология” на Oxford University Press
Въпроси и отговори за сексуалната ориентация и хомосексуалността
Въпроси и отговори за трансполовостта и половата идентичност
20 мита за хомосексуалността, гейовете и лесбийките
Психоанализа и хомосексуалност в постмодерното хилядолетие
Демаскиране на деликатния хетеросексизъм: микроагресиите и микролегитимациите в ежедневието
Когато някой те нарече „педал”: как да се справяме с микрообидите
Каква е сексуалната ми ориентация или защо оргазмът няма последната дума
Хетеросексуалните мъже, които правят секс с мъже
Хомосексуалността: парадокс на еволюцията
Хомосексуалност и педофилия: кратка бележка

Етика и право на ЛГБТ


Хомосексуалност и морал
Свобода и морализъм

Социална роля, права и социокултурна интеграция на хомосексуалността


Няколко въпроса за гей-лесбийското движение
Парадирането с хомосексуалността
Някои често срещани анти-гей тези
Как се става мъжкар или културата на омразата към педалите в психологията на българския мъж
Интимни връзки между мъжете
17 май - Международен ден срещу хомофобията

Разкриване (Coming out)

Вън от дрешника, открит на улицата

ЛГБТ семейство и родители


Въпроси и отговори за еднополовите бракове
Какво е бракът?
10 причини гей браковете да не бъдат разрешени
Въпроси и отговори за отглеждането на деца от гей мъже и лесбийки
Развитието на децата с хомосексуални родители в сравнение с това на децата в хетеросексуални семейства
Децата на родителите лесбийки и гей мъже
Работа с родители на хомосексуални

ЛГБТ история и антропология


ЛГБТ антропология
ЛГБТ етнография
Еднополовата сексуалност в Древна Месопотамия

Хомофобия


Хомофобия: анализ на един „допустим” предразсъдък
Психология на сексуалния предразсъдък

ХИВ/СПИН


Въпроси и отговори за ХИВ/СПИН

Други


За изневярата и секса

• Официални становищаАрхиви

ноември 2008
П В С Ч П С Н
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

My Pocket

Bookmark and Share
Firefox 2
Firefox 2
Firefox 2
 
Creative Commons License
Публикуваното в този блог ползва условията на Криейтив Комънс лиценз. Tyxo.bg counter free hit counters

Посетителите ми