Антидискриминационното законодателство в ЕС

17 август, 2009 at 8:28 am 1 Коментар

Член 13 от Договора от Амстердам, който е в сила от 1999 г., предоставя нови правомощия на Общността за борба срещу дискриминацията, основаваща се на пол, расов или етнически произход, религия или убеждения, увреждания, възраст или сексуална ориентация. Законите на ЕО, или в конкретния случай Директивите, приети в резултат на тези нови правомощия, включват Директивата за равенство между расите 2000/43/ЕО и Директивата за равноправие на работното място 2000/78/ЕО. Директива 2000/43/ЕО прилага принципа за равно третиране на хората, независимо от техния расов или етнически произход, докато Директива 2000/78/ЕО приема основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите.

Основните правила, заложени в двете директиви, включват1:

Расов или етнически произход

Директива за равенство между расите 2000/43/ЕО

 • Прилага принципа за равно третиране на хората без оглед на техния расов или етнически произход.
 • Предоставя защита срещу дискриминацията на работното място в сферата на образованието, социалната закрила (включително социално осигуряване и здравеопазване), социалните придобивки, членството и участието в организации на работниците и работодателите, както и достъп до стоки и услуги, включително жилищно настаняване.
 • Позволява прилагането на мерки за позитивни действия с оглед гарантиране на пълно равенство на практика.
 • Дава право на жертвите на дискриминация да подават жалби по съдебен или административен път и предвижда налагане на съответните глоби за дискриминиращите лица.
 • Позволява малки изключения от принципа за равно третиране, например в случаите, в които разликата в третирането, основаваща се на расов или етнически произход, представлява основно и определящо професионално изискване.
 • Поделя тежестта на доказване между ищеца и ответника в граждански и административни дела. По този начин, когато предполагаемата жертва представи факти, които могат да се приемат за доказателство за проява на дискриминация, ответникът трябва да докаже, че не е нарушил принципа за равно третиране.
 • Предвижда създаването на организация във всяка държава-членка, която има за цел насърчаване на равното третиране и предоставяне на независима помощ на жертвите на расова дискриминация.

Увреждане, възраст, религия или убеждения, сексуална ориентация

Директива за равноправие на работното място 2000/78/ЕО

 • Прилага принципа за равно третиране без оглед на религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация на работното място, обучение и членство, както и участие в организации на работници и работодатели.
 • Позволява прилагането на конкретни мерки, които имат за цел да предотвратят или компенсират неравностойно положение вследствие на дискриминация, свързана с някой от горепосочените признаци.
 • Поделя тежестта на доказване между ищеца и ответника в граждански и административни дела.
 • Изисква от работодателите да осигуряват подходящо настаняване, което да даде възможност на лице с увреждане, квалифицирано за съответната работа, да участва в обучение или платен труд.
 • Позволява малки изключения от принципа за равно третиране, например, когато е необходимо запазване на характера на религиозни организации, или когато работодателят изисква законно назначаване на служител от определена възрастова група.

Какво е дискриминация?

Законодателството на Европейската комисия забранява както пряката, така и непряката дискриминация.

Пряка дискриминация

Пряката дискриминация се проявява, когато дадено лице е подложено на по-неблагоприятно отношение в сравнение с друго при аналогична ситуация, поради неговия расов или етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация.

Пример за пряка дискриминация е обява за работа, в която се казва: „Обявата не важи за хора с увреждания“. Но на практика дискриминацията често приема по-трудни за установяване форми. Поради тази причина, Директивите обхващат и непряката дискриминация.

Непряка дискриминация

Непряката дискриминация се изразява в прилагането на привидно неутрално условие, критерий или практика, които биха поставили в неравнопоставено положение лица, на основата на техния расов или етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, освен в случаите, в които тяхното прилагане може да бъде обосновано обективно със законосъобразни причини.

Пример за непряка дискриминация е изискването всички кандидати за определена работа да положат тест на съответен език, въпреки че владеенето на този език не е необходимо за целите на работата. Тестът може да изключи доста от хората, за които този език не е майчин.

Към кого да се обърнете

Във всяка държава-членка на ЕС трябва да има създаден национален орган по въпросите на равенството с оглед на пълното прилагане на разпоредбите на Директивите (Директива за равенство между расите 2000/43/ЕО и Директива за равноправие на работното място 2000/78/ЕО). Националните органи по въпросите на равенството са независими организации – с мандат за извършване на различни дейности, между които предоставяне на независима помощ на жертвите на дискриминация и препоръки по въпроси, свързани с дискриминацията в съответната държава.

В списъка по-долу са представени имената и информацията за връзка с националните органи по въпросите на равенството във всички държави.

Австрия

– Австрийски омбудсман по въпросите на равното третиране / Gleichbehandlungsanwaltschaft
http://www.gleichbehandlungsanwaltschaft.at

Белгия

– Белгийски център за равни възможности и борба срещу расизма
http://www.diversite.be / http://www.diversiteit.be
– Белгийски институт за равенство на мъжете и жените
http://www.iefh.fgov.be

България

– Българска комисия за защита от дискриминация
http://www.kzd-nondiscrimination.com

Чешка република

– Служба на обществения защитник на правата
http://www.ochrance.cz

– Държавен съвет за човешки права

Кипър

– Служба на Комисаря за администрацията (Омбудсмана)
http://www.ombudsman.gov.cy

Дания

– Датски институт за човешки права
http://www.humanrights.dk

Естония

– Естонски комисар по въпросите на равенството между половете
http://www.svv.ee

Финландия

– Финландска служба на омбудсмана по въпросите на малцинствата
http://www.ofm.fi

Франция

– Френска върховна комисия за борба срещу дискриминацията и защита на равенството – Halde
http://www.halde.fr

Германия

– Германска федерална агенция за борба срещу дискриминацията
http://www.antidiskriminierungsstelle.de

Гърция

– Гръцкият омбудсман
http://www.synigoros.gr

Унгария

– Парламентарен комисар за правата на националните и етническите малцинства
http://www.kisebbsegiombudsman.hu
– Унгарски орган за равно третиране
http://www.egyenlobanasmod.hu

Ирландия

– Ирландски орган по въпросите на равенството
http://www.equality.ie

Италия

– Италианска служба за борба с расовата дискриминация – UNAR
http://www.pariopportunita.gov.it

Латвия

– Служба на омбудсмана на Латвийската република
http://www.tiesibsargs.lv

Литва

– Литовска служба на омбудсмана по въпросите на равните възможности
http://www.lygybe.lrs.lt

Люксембург

– Център за равно третиране (Centre pour l’égalité de traitement)
http://www.cet.lu

Малта

– Малтийска национална комисия за насърчаване на равенството – NCPE
http://www.equality.gov.mt

Холандия

– Холандска комисия за равно третиране – CGB
http://www.cgb.nl

Полша

– Министерство на труда и социалната политика – Отдел „Жени, семейство и борба срещу дискриминацията“
http://www.rodzina.gov.pl

Португалия

– Португалска комисия за имиграция и междукултурен диалог – ACIDI
http://www.acidi.gov.pt
– Комисия за гражданство и равенство между половете – CIG
http://www.cig.gov.pt

Румъния

– Румънски национален съвет за борба срещу дискриминацията – CNCD
http://www.cncd.org.ro

Словакия

– Словашки национален център за човешки права
http://www.snslp.sk

Испания

– Съвет за насърчаване на равното третиране и борба срещу дискриминацията на основата на расов или етнически произход
http://www.oberaxe.es

Швеция

– Омбудсман по въпросите на равенството
http://www.do.se

Великобритания

– Комисия по въпросите на равенството за Северна Ирландия
http://www.equalityni.org
– Британска комисия по въпросите на равенството и човешките права – EHRC
http://www.equalityhumanrights.com
_______________________________
1. http://eur-lex.europa.eu / http://www.ec.europa.eu/antidiscrimination

Entry filed under: Куиър, Разни. Tags: , , , , , , , , , , , , , .

Цари масова неосведоменост за законите за равенството Американските части имат пръст в екзекуциите на гей мъже в Ирак

има 1 коментар Add your own

 • 1. pensioner  |  9 октомври, 2009 в 11:34 pm

  http://www.bgopit.com е уебсайт за пенсионери и хора в предпенсионна възраст – за възрастта 50 и повече години. Нашата основна цел е да направим полезен и приятен сайт , който да информира и забавлява хората в тази възрастова група. На преден план са поставени проблемите и въпросите, свързани с тя хното здраве и дълголетие, доходите им ( основни и допълнителни), както и възможностите за тяхното увеличаване. Ще информираме аудиторията относно промените в пенсиите, пенсионното и здравното осигуряване. Не сме оставили без внимание нуждата на хората във възрастта на богатия житейски опит от общуване. Във форума те могат да споделят мнения и задават въпроси по темите, които ги вълнуват, да създават нови приятелства, да получат или да предоставят съвет и помощ от други потребители в дадена житейска ситуация или професионална област . Предвидена е и възможността да задават въпроси и дискутират с магистър-фармацевт теми, свързани с лекарствата и тяхното приложение; периодично на техни въпроси ще отговарят и лекари, специалисти в различни области на здравеопазването.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Статии

Психология и биология на хомосексуалността


Хомосексуалност от „Енциклопедия по психология” на Oxford University Press
Въпроси и отговори за сексуалната ориентация и хомосексуалността
Въпроси и отговори за трансполовостта и половата идентичност
20 мита за хомосексуалността, гейовете и лесбийките
Психоанализа и хомосексуалност в постмодерното хилядолетие
Демаскиране на деликатния хетеросексизъм: микроагресиите и микролегитимациите в ежедневието
Когато някой те нарече „педал”: как да се справяме с микрообидите
Каква е сексуалната ми ориентация или защо оргазмът няма последната дума
Хетеросексуалните мъже, които правят секс с мъже
Хомосексуалността: парадокс на еволюцията
Хомосексуалност и педофилия: кратка бележка

Етика и право на ЛГБТ


Хомосексуалност и морал
Свобода и морализъм

Социална роля, права и социокултурна интеграция на хомосексуалността


Няколко въпроса за гей-лесбийското движение
Парадирането с хомосексуалността
Някои често срещани анти-гей тези
Как се става мъжкар или културата на омразата към педалите в психологията на българския мъж
Интимни връзки между мъжете
17 май - Международен ден срещу хомофобията

Разкриване (Coming out)

Вън от дрешника, открит на улицата

ЛГБТ семейство и родители


Въпроси и отговори за еднополовите бракове
Какво е бракът?
10 причини гей браковете да не бъдат разрешени
Въпроси и отговори за отглеждането на деца от гей мъже и лесбийки
Развитието на децата с хомосексуални родители в сравнение с това на децата в хетеросексуални семейства
Децата на родителите лесбийки и гей мъже
Работа с родители на хомосексуални

ЛГБТ история и антропология


ЛГБТ антропология
ЛГБТ етнография
Еднополовата сексуалност в Древна Месопотамия

Хомофобия


Хомофобия: анализ на един „допустим” предразсъдък
Психология на сексуалния предразсъдък

ХИВ/СПИН


Въпроси и отговори за ХИВ/СПИН

Други


За изневярата и секса

• Официални становищаАрхиви

август 2009
П В С Ч П С Н
« Юли   Септ »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

My Pocket

Bookmark and Share
Firefox 2
Firefox 2
Firefox 2
 
Creative Commons License
Публикуваното в този блог ползва условията на Криейтив Комънс лиценз. Tyxo.bg counter free hit counters

Посетителите ми