Хомосексуалните родители: какво знаем за тях?

9 април, 2012 at 10:21 pm Вашият коментар

През февруари 2012 г. популярният женски портал Rozali.com публикува статия със заглавие „За и против хомосексуални двойки да осиновяват деца?”, която представи позицията на научната психология по този въпрос напълно невярно. В отговор на този материал днес те публикуваха нова статия с автор Радослав Стоянов и редакторска намеса от екипа на Rozali.

С оглед на коректността тук публикуваме нередактираната версия на стятията.

***

Хомосексуалните родители: какво знаем за тях?

На 13.02.2012 г. в Rozali.com бе публикувана статия със заглавие „За и против хомосексуални двойки да осиновяват деца?“ с автор Ели Йорданова. В изложението се изказват различни твърдения за позицията на съвременната научна психология по въпроса могат ли хомосексуалните двойки да бъдат родители.

Най-основните са, че „[п]овечето психолози категорично отричат“ способността на хомосексуалните да бъдат родители, „тъй като отрастването на дете в хомосексуална среда може да се отрази негативно в развитието му“; и че детето се нуждае от майка и баща, а „съжителството с двама бащи или две майки навярно доста обърква представата на детето за семейство“.

При все това във финала на статията Йорданова пише: „Други психологически изследвания на калифорнийски учени сочат, че децата на хомосексуални родители имат по-малко социални проблеми, не страдат от предразсъдъци към различните, не са агресивни, както връстниците си, по-малка е вероятността да нарушат правилата или да извършат някакво престъпление, по-сговорчиви. А самите хомосексуални родители са много грижовни, отдадени на децата си, отговорни спрямо възпитанието им.“

Тази статия определено ни оставя без отговор. И нещо повече – в неяснота какво все пак казва психологията като наука по този въпрос, след като мненията на различните учени си противоречат.

Като студент по психология, ангажиран с въпросите на ЛГБТ хората (ЛГБТ е абревиатура за лесбийки, гей мъже, бисексуални и трансполови хора), побързах да се свържа с г-жа Йорданова с желание да се опитам да разясня объркването, което привидно цари сред научната общност.

Така че първо ще се наложи да си изясним няколко неща за науката.

Противоречия и хипотези

За съжаление в популярната култура все още битува вярата, че науката се прави от свръхинтелигентни личности, които се появяват в един момент като от нищото и изведнъж измислят нещо революционно. Типични примери за научни икони на поп културата са личности като Айнщайн и Фройд. Истината за науката обаче е съвсем друга.

Науката не придава фактическа сила и валидност на мненията на отделни личности. Често можем да чуем, че „Фройд е казал, че еди-какво си“ или че „според академик еди-кой си причините за еди-кое си са еди-какви си“. Всъщност това са хипотези – важен етап от напредъка на научното знание, но не и факти. Например, повечето хора не знаят, че преобладаващата част от теориите на Фройд за човешкото поведение са всъщност непроверени по издържана методология хипотези. Някои от тях са дори непроверяеми!

Това, което съвременната наука тачи повече от всичко, е практиката – емпиричното знание, т.е. това, което сме установили на базата на опит. Важно е да знаем това като потребители на научна информация.

Добри родители – здрави деца

Множество западни изследвания от последните над 30 години водят научното мнозинство до консенсус относно факторите, които предопределят здравословното, пълноценно участие на децата в ежедневието. Тези фактори са:

(1) Качеството на взаимоотношенията между родителя и детето.

(2) Качеството на взаимоотношенията между възрастните, които играят важна роля в живота на детето.

(3) Икономическите, образователни, културни и други ресурси, до които детето има достъп.

Още веднъж – това са заключенията на база на десетилетия изследвания, т.е. обобщаването на множество непротиворечиви резултати. Всички те показват, че когато взаимоотношенията между родителя и детето са белязани от топлина, любов и привързаност, емоционална отдаденост, стабилност и постоянство във всички изброени дотук характеристики, както и в подходящо напътстване и установяването на ясни граници за допустимото, децата показват по-позитивно развитие, изразено в по-добро и пълноценно приспособяване към заобикалящия ги свят.

Взаимоотношенията между важните за детето хора също са важни. Това обикновено – но не винаги! – са двама родители. Когато те са в добри взаимоотношения помежду си, изпълнени с любов, сигурност и взаимна подкрепа, децата се развиват по-добре.

Лишават ли хомосексуалните родители децата си от някой от тези фактори?

Науката и хомосексуалните родители

Противно на очакванията, въпросът за отглеждането на деца от хомосексуални родители не е нещо ново и екзотично за психологията. Необичайно често се задава въпросът „Как двама мъже или две жени могат да имат деца?“. А възможните отговори са поне няколко!

ЛГБТ хората стават родители в следствие на настояща или предишна връзка с хора от противоположния пол; чрез съродителство на дете на свой партньор; чрез осиновяване; чрез асистирана репродукция или сурогатно майчинство (наричано още заместващо майчинство).

Изследователски доклади за деца, отглеждани от лесбийки и гей мъже, се появяват в англоезичната психиатрична литература в самото начало на 70-те години на 20 век.

Първата известна ни публикация, разкриваща историите на семейства на лесбийки, отглеждащи деца, е книгата „Лесбийка/жена“ от 1972 г. на Дел Мартин и Филис Лайън. Изследванията върху гей бащите пък са инициирани от двама изследователи – Браян Милър в Канада (1979) и Фредерик Бозе в САЩ (1980).

И ако за времето си тези първи публикации може да са били революционни, то днес знаем, че огромен брой гей и лесбийски двойки отглеждат деца. Преброяването от 2010 г. в САЩ показва, че в над 111 000 американски домакинства, оглавявани от семейна двойка от един пол, живеят деца под 18-годишна възраст.

В достъпните онлайн данни на Националния статистически институт за България от последното преброяване обаче информация по този въпрос липсва. Така понастоящем ние сме в неведение за това колко еднополови двойки има в България и колко от тях отглеждат деца.

Данните, които съвременната наука има, идват предимно от страни като САЩ, Канада, Великобритания и Холандия, но все повече информация идва и от други държави, където съществува законова уредба за семействата на ЛГБТ хората.

Пълно право на осиновяване от еднополови двойки днес по закон има в Андора, Аржентина, Белгия, Бразилия, Канада, Дания, Исландия, Холандия, Норвегия, Южна Африка, Испания, Швеция, Обединеното Кралство (без Северна Ирландия), Уругвай, някои щати в Австралия, части от Мексико и 12 американски щата. В други държави е разрешено само осиновяването на дете, върху което партньор от същия пол вече има родителски права. Това са Финландия, Германия, Гренландия, Израел, австралийския щат Тасмания и американския Пенсилвания.

Кликни за увеличение:

Вече 40 години резултатите от десетки различни изследвания не успяват да предоставят данни, че децата, отглеждани от еднополови двойки, са лишени от който и да е от трите компонента, решаващи за здравословното и пълноценното им развитие. Изследванията се „провалят“ още и в това да открият каквито и да е значими недостатъци в развитието на тези деца, в това число „нежелани“ прояви на половата идентичност или сексуалната им ориентация.

С други думи, множеството изследвания показват, че полът на родителя или родителите няма отношение към позитивното и пълноценно развитие на детето. Това не е интерпретация или мнението на някой учен. Това са емпиричните данни за фактическото състояние на милиони деца, отглеждани от еднополови двойки.

Тези изводи не се нравят на множество консервативни и религиозно ориентирани хора. Редица неправителствени организации на християнски фундаменталисти в САЩ, например, ежегодно произвеждат десетки уебсайтове, блогове, брошури, аудио- и видеоматериали и книги, оспорващи или откровено лъжещи за позициите на науката по тези въпроси. В съдебните зали на редица американски щати те представят подвеждащо изследвания, сравняващи деца на двама родители с деца на самотни родители като доказателство, че децата имат нужда не от какви да е родители, а от майка и баща. Тези данни обаче не показват подобно нещо. Те показват, че децата с двама родители се развиват по-добре в сравнение с децата с един самотен родител. Ни повече, ни по-малко.

Без значение е и това колко логика виждат много хора в аргумента за „мъжкото и женското начало“, от което уж имали нужда децата. Емпиричните данни, т.е. фактите за състоянието на децата, отглеждани от еднополови двойки, са по-силни от хипотезите, основаващи се на стереотипни концепции на западната култура. Това не означава непременно, че децата действително нямат нужда от такива модели. Но ни показва на практика, че дори да имат такава нужда, те явно получават такива модели от другаде, например роднини, приятели, учители, художествени образи и идоли от популярната култура.

Позицията на учените

Когато някой в публичното пространство говори от името на „учените“, необходимо е това да бъде потвърдено по някакъв начин. Ето защо най-големите национални сдружения на специалисти в областта на психологията и психичното здраве – тези в САЩ – от години са възприели практиката да публикуват официални становища по въпроси от значим обществен интерес. Взети заедно, членовете само на Американската психологична асоциация, Американската психиатрична асоциация и Американската асоциация на социалните работници представляват експертизата на над 330 000 специалисти. Становищата им по значими обществени въпроси се публикуват и са достъпни за всеки в официалните им уебстраници.

Всички такива организации поддържат позицията, че еднополовите двойки могат да бъдат пълноценни родители и отглежданите от тях деца не се развиват по-зле от децата, отглеждани от двойки с различен пол.

Това включва становищата на:

В заключение

Все още няма научен консенсус по въпроса какви са специфичните фактори, предопределящи развитието на сексуалната ориентация, макар вече да съществува преобладаващо мнение. Въпреки това наличните доказателства са достатъчни за две важни заключения.

Първо, мнозинството от лесбийките и гей мъжете са лесбийки и гей мъже въпреки че са отгледани именно от хетеросексуални семейства. Което е ясен знак, че полът на родителите, както и сексуалната им ориентация, не са определящи за развитието на децата в каквото и да е отношение.

Второ, именно поради първото, широкото мнозинство от деца, отглеждани от лесбийки и гей мъже, отрастват като нормално функциониращи индивиди.

Това не е въпрос на мнения, а заключението на съвременното научно мнозинство в израз на обобщените резултати от множество емпирични изследвания върху такива деца. Това е отразено в официални становища на всички най-големи сдружения на специалисти по психология и психично здраве в света.

Към днешна дата няма научно валидни данни, показващи някакъв вид по-неблагоприятно развитие на децата, отглеждани от еднополови двойки, в сравнение с децата, отглеждани от разнополови двойки.

В това отношение материалът на Ели Йорданова за Rozali.com от февруари 2012 г. не само не успява да представи адекватно позицията на съвременната научна общност по този въпрос; тя представя тази позиция по диаметрално противоположен, неверен начин.

За съжаление децата на еднополовите двойки в България продължават да живеят анонимни, скрити от сляпата за тях статистика и лишени от правата, които другите деца имат. Липсата на правна уредба за семействата на техните родители – гей мъже и лесбийки – лишава тези деца от елементарни неща, като правото им да наследяват единия от двамата си родители в случай на смърт.

Информацията в общественото пространство, която продължава да определя хомо- и бисексуалните като девиантни, „ненормални“ или психично болни, представлява жестока стигма спрямо тях. Цената й е дезинформация и огорчение не само за ЛГБТ хората, но и близките им, които също могат да носят бремето на тази стигма. Често пъти самите близки на свой ред подлагат на тежък психически тормоз своите нехетеросексуални деца, братя, сестри, родители или приятели. Такава невярна информация въоръжава стотици, може би и хиляди нейни потребители с потискащи, унизителни и отхвърлящи аргументи срещу гей мъжете и лесбийките. В същото време истинската, легитимната психологическа наука остава заглушена, защото нещата, които казва, не са угодни на сляпата вяра на широки кръгове от обществото.

Още информация за ЛГБТ хората ще откриете в материала „Въпроси и отговори за по-добро разбиране на сексуалната ориентация и хомосексуалността“ на Американската психологична асоциация, достъпен онлайн на английски тук и на български тук.

Автор: Радослав Стоянов,
9 април 2012 г.

Гласувай » | Сподели: 

Entry filed under: Куиър, ЛГБТК психология и сексология. Tags: , , , , , , , , , , , .

Стартира първото европейско онлайн проучване за ЛГБТ хората Пускат обвиняем за хомофобско убийство, за да учи

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Статии

Психология и биология на хомосексуалността


Хомосексуалност от „Енциклопедия по психология” на Oxford University Press
Въпроси и отговори за сексуалната ориентация и хомосексуалността
Въпроси и отговори за трансполовостта и половата идентичност
20 мита за хомосексуалността, гейовете и лесбийките
Психоанализа и хомосексуалност в постмодерното хилядолетие
Демаскиране на деликатния хетеросексизъм: микроагресиите и микролегитимациите в ежедневието
Когато някой те нарече „педал”: как да се справяме с микрообидите
Каква е сексуалната ми ориентация или защо оргазмът няма последната дума
Хетеросексуалните мъже, които правят секс с мъже
Хомосексуалността: парадокс на еволюцията
Хомосексуалност и педофилия: кратка бележка

Етика и право на ЛГБТ


Хомосексуалност и морал
Свобода и морализъм

Социална роля, права и социокултурна интеграция на хомосексуалността


Няколко въпроса за гей-лесбийското движение
Парадирането с хомосексуалността
Някои често срещани анти-гей тези
Как се става мъжкар или културата на омразата към педалите в психологията на българския мъж
Интимни връзки между мъжете
17 май - Международен ден срещу хомофобията

Разкриване (Coming out)

Вън от дрешника, открит на улицата

ЛГБТ семейство и родители


Въпроси и отговори за еднополовите бракове
Какво е бракът?
10 причини гей браковете да не бъдат разрешени
Въпроси и отговори за отглеждането на деца от гей мъже и лесбийки
Развитието на децата с хомосексуални родители в сравнение с това на децата в хетеросексуални семейства
Децата на родителите лесбийки и гей мъже
Работа с родители на хомосексуални

ЛГБТ история и антропология


ЛГБТ антропология
ЛГБТ етнография
Еднополовата сексуалност в Древна Месопотамия

Хомофобия


Хомофобия: анализ на един „допустим” предразсъдък
Психология на сексуалния предразсъдък

ХИВ/СПИН


Въпроси и отговори за ХИВ/СПИН

Други


За изневярата и секса

• Официални становищаАрхиви

април 2012
П В С Ч П С Н
« мар.   май »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

My Pocket

Bookmark and Share
Firefox 2
Firefox 2
Firefox 2
 
Creative Commons License
Публикуваното в този блог ползва условията на Криейтив Комънс лиценз. Tyxo.bg counter free hit counters

Посетителите ми