Интимни връзки между мъжете

Ричард А. Исай

СПИН-кризата подклажда погрешното впечатление, че всички гей-мъже са промискуитетни и непрекъснато дирят най-различни форми на полова активност. Този стереотип беше за пръв път оборен от Кинси и неговите колеги, чиито изследвания откриха, че мъжете с предимно хомосексуална ориентация имат по-малка честота на сексуалните контакти през продължителността на живота си, отколкото хетеросексуалните хора. Също така е вярно, че гей мъжете изглежда да имат по-голям брой на различните сексуални партньори, като тази бройка може би е не само абсолютно, но и статистически значимо по-висока от същата при хетеросексуалните мъже. Броят на различните сексуални партньори в живота на един гей мъж не пречи на това същият този мъж да участва в дълготрайна интимна връзка или да има дълги периоди на липса на сексуална активност. Фактът, че гей мъжете по принцип имат по-малък брой на сексуалните контакти в сравнение с хетеросексуалните подсказва, че самостоятелната мастурбация може би е предпочитаната (или достъпната) форма за сексуално задоволяване за някои гей мъже през определени периоди от живота им.

Има три категории гей-връзки: дългосрочни връзки, които аз определям като такива, които продължават една година или по-дълго; краткосрочни връзки, които аз определям като продължаващи между две нощи и една година; както и анонимни сексуални лиазони. Анонимните сексуални лиазони понякога стават в обществени тоалетни, гей киносалони, гей книжарници със самостоятелни ниши, паркове и обществени гей бани.1 Такива срещи могат да изпълняват различни функции за различните мъже по различно време. Например, те могат да внесат сексуално разнообразие за някои гей мъже, които имат стабилна интимна връзка, като по този начин запазват емоционалната вярност и стабилност на връзката си. Ще се върна към тази точка по-късно.

Анонимните лиазони също така дават възможност за сексуална дейност на прикритите или сключилите хетеросексуален брак гейове и бисексуални мъже. В едно изследване учените открили, че мъжете, които били с най-голяма вероятност да използват тоалетни за анонимен секс били тези, които се страхували да бъдат “разкрити”, поради обременяващите си брачни задължения или религиозни ограничения. Такива мъже по принцип са добре интегрирани в хетеросексуалното общество и привидно живеят традиционно. Често, в такива сексуални контакти не се създават емоционални привързвания, но често се изразява голямо количество топлота и чувственост.

За някои прикрити хомосексуални мъже, околната среда може да е също толкова важна, колкото и сексуалния контакт, за да почувстват те облекчението и утехата от това да са сред други гей мъже. Един мъж описа как се чувства в такава сигурност и удобство в гей киносалон, който е пълен с мъже като него, че това му позволява често да изпадне в дълбок и разпускащ сън. Както в обкръжението, така и в сексуалните контакти се намира временно облекчение от обществената дамга и осакатяващите предразсъдъци от страна на хомофобското общество, както и временно облекчаване на раните върху самочувствието, нанесени от враждебното общество.

Някои гей мъже, които израстват, като се чувстват в периферията на обществото, понеже на тяхната сексуална ориентация се гледа с неодобрение и с цензура може да търсят бегли сексуални контакти в обстоятелства, които са неатрактивни и злокобни. Тези обстоятелства често са в съгласие с тяхното вътрешно усещане, че те са “сексуални престъпници”. Отхвърлянето от страна на другия там се случва понякога и дори често, но там то е контролируемо, не значи много и причинява малко душевна болка, в сравнение с отхвърлянето, което гей мъжете преживяват от страна на обществото.

Макар хетеросексуалните също често да имат мимолетни сексуални контакти, у хомосексуалните тези контакти по-често изпълняват ролята на създаване на социални контакти. За съжаление, все още за много гей мъже е трудно да се срещат обществено с други гей мъже. Въпреки че много колежи и университет на Запад в наши дни имат организации, където това е възможно, гей баровете и дори гей баните преди епидемията от СПИН бяха традиционните места за запознанство. За един мой познат гей мъж, порнографския гей киносалон беше единственото място, където той се е срещал с други гей мъже. Той би имал сексуален контакт с друг мъж, би отишъл до дома на другия мъж или до своя дом, където те биха прекарали нощта заедно. Чрез една подобна среща, той разви интимна връзка, която продължи няколко месеца.

Кратките сексуални контакти (както анонимните контакти, така и краткотрайните връзки) не бива да се разглеждат извън социалния контекст, в който те се осъществяват. Законите не подкрепят и дори понякога забраняват връзките на гей хората; за разлика от хетеросексуалните, хомосексуалните нямат привилегията на брачни свидетелства и договори, на данъчни облекчения, или, в най-честия случай, на деца, за които да имат споделена отговорност. Въпреки, че практиката е доказала, че узаконяването на хетеросексуалните връзки не е гаранция за моногамия, нито пък то е гаранция за стабилността и положителното развитие на връзката, все пак липсата на обществена и законова подкрепа за гей връзките уронва създаването и поддържането на стабилни гей връзки. Яростта спрямо тази обществена несправедливост (при която обществото забранява и не подкрепя гей връзките, а след това лицемерно обвинява гейовете, че не се придържат към стабилни връзки или игнорира и не зачита техните стабилни връзки) е причина много хомосексуални мъже да настояват на правото си да имат сексуални връзки, които привидно се подиграват с традициите на обществото.

Биологични фактори вероятно имат ефект върху мъжката сексуалност и, следователно, върху сексуалната активност на гей мъжете и броя на партньорите им. Мъжете от човешкия вид по принцип са по-промискуитетни, отколкото жените, и, ако мъжете бяха оставени сами да решават, научните изследвания недвусмислено показват, че те биха избрали да имат огромен брой сексуални партньорки или партньори. Такава е естествената история на нашите еволюционни предци и такава е природната реалност на необузданите мъжкари където и да било.2 Мъжете също така изглежда са по-физически ориентирани от жените, когато става въпрос за задоволяването на физически или на емоционални нужди. Научните изследвания показват, че сред разнообразни култури и традиции жените се интересуват много по-малко от разнообразието и количеството на сексуалните си партньори.3

Въпреки всички тези обществени пречки, съществуват много повече дълготрайни гей връзки, отколкото ние си даваме сметка. Доскоро, сред специалистите по психично здраве нямаше големи усилия да се опише и разбере природата на тези връзки. Поради грешната хипотеза, че болестни родителски грижи пораждат хомосексуалността, както и поради грешното виждане, че хомосексуалните са уж емоционално увредени, съществува разпространено, погрешно, но дълбоко вкоренено схващане, че гей мъжете са неспособни на такива връзки.

Както някои хетеросексуални, така и някои хомосексуални мъже избягват интимно сексуално или емоционално привързване и предпочитат краткотрайни връзки. Гей мъжете може да имат особени затруднения с интимните връзки, които често предизвикват несъзнателните спомени на отхвърлянето и нараняването, което те са изпитали в детството си от бащите си и от връстниците си. Честото отхвърляне от страна на бащите и връстниците в детството и юношеството допринася за недоверието на някои гей мъже спрямо интимните връзки по принцип. В ранна зряла възраст, гей мъжете са се изправили вече и пред предразсъдъците на обществото относно изразяването на тяхната сексуалност, така че те се чувстват гневни, наранени и несклонни да рискуват отново да бъдат отхвърлени или да изложат партньора си на яростта, която те усещат в себе си.

Тези фактори в развитието и обществени пречки може да предизвикат някои мъже да отбягват интимните връзки, а у други те може да причинят една плахост и изключителна предпазливост, както и очакване за отхвърляне в началото на една връзка. Някои носят неосъзнато намерение да отхвърлят своя партньор така, както те са се чувствали отхвърлени като деца, формирайки връзки въз основа на яд и отмъщение. Такива отмъстителни привързвания не са характерни за всички гей връзки, разбира се, а също така се срещат и у хетеросексуалните двойки.

*****

В следващата част от тази глава, д-р Исай описва предизвикателствата и успехите на свои пациенти, пред които те се изправили и които те постигнали в опитите си да създадат дълготрайни и любящи гей връзки.

В края на главата, д-р Исай изказва хипотезата, че принципът на комплементарността действа различно при хомосексуалните двойки отколкото при хетеросексуалните двойки. Добре известна и с огромна научна подкрепа е хипотезата, че хетеросексуалните двойки са по-стабилни и по-дълготрайни когато партньорите си приличат по редица показатели, като темперамент, интелект, образование, интереси, привлекателност, височина, външен вид и т.н. Според д-р Исай, у хетеросексуалните двойки разликата в пола създава достатъчно различие и комплементарност, така че по останалите показатели е по-добре партньорите да си приличат. Според него, у хомосексуалните двойки, поради липсата на разлика в пола, връзките са по-стабилни и по-дълготрайни когато партньорите се различават и допълват по някои други показатели. Партньорите от един и същи пол имат известна степен на сходство, съвместимост и разбирателство в началото на връзката, които са необичайни за една хетеросексуална връзка. Това начално взаимно разбиране прави началото на една връзка особено интересно и възбуждащо. В по-дълъг срок, приликите може да се окажат обременяващи, тъй като човешката природа изглежда (и научните данни подкрепят това) изисква известна доза новост и разнообразие, за да се поддържа сексуалният интерес. Точно затова, според д-р Исай, някои стабилни гей-двойки прибягват до анонимен или необвързващ секс извън двойката или до сексуални тройки и четворки (например с друга гей двойка), за могат да запазят емоционалната си вярност и привързаност (без да се обвързват емоционално с новите и временни сексуални партньори), като същевременно разнообразят сексуалния си живот.

Според д-р Исай, друг начин да се увеличи вероятността една гей връзка да продължи дълго и да е стабилна е това тя да се основава до известна степен на различия между партньорите – разлика във възрастта, расата, социалния статус, или личностните характеристики, която носи известна доза разнообразие и комплементарност за партньорите и позволява да се поддържа сексуалното напрежение. Според д-р Исай такива различия не гарантират успеха на една връзка, но е по-вероятно те да допринесат стабилизиращ фактор за връзките на гейовете, отколкото за връзките на хетеросексуалните хора, които вече имат достатъчно различия поради пола и половите си роли. (Д-р Исай дава като пример връзката на неговите клиенти Джошуа и Майкъл.)

Исай обсъжда накратко и други фактори, които допринасят за стабилността на гей връзките. Един от тях е емоционалната гъвкавост и необремененост от страна на двамата партньори в приемането на различни сексуални роли (по-пасивна, по-активна, инициираща) както и желанието да се изпробват разнообразни сексуални техники. Трябва да се има предвид, че разпространените сексуални стереотипи относно гейовете не са универсално верни. Например, приемащият (пасивен) партньор по време на анален секс може да се чувства като по-активен, контролиращ и дори манипулиращ, докато получаващият орален секс партньор може да се чувства пасивен и бездеен. Гъвкавостта в ролите и способността да се обсъжда кой какво предпочита и кой от какво се възбужда е ключова за удовлетворителния сексуален живот както на хомосексуалните, така и на хетеросексуалните двойки.

Друг фактор е наблягането на емоционалната вярност; в сравнение с хетеросексуалните двойки, стабилните хомосексуални двойки са по-откровени относно секса извън двойката и наблягат повече на емоционалната отколкото на сексуалната вярност. Епидемията от СПИН може до известна степен да е променила това.

Дълготрайните гей двойки се определят от емоционалната привързаност, а не от физическата близост. Дейвид Макрайтър и Андрю Матисън са описали живота на 156 гей двойки във връзки, продължаващи от една до тридесет и седем години, много от които, поради липсата на обществени норми, закони и признание за гей връзките, е трябвало да импровизират и живеят нетрадиционно. Много гей мъже спят в дома на единия или на другия партньор, но живеят отделно, въпреки че се смятат за двойка и са заедно от много години. Двама мъже, които д-р Исай познава, описват себе си като двойка, въпреки че живеят в различни градове. Не е необичайно единият от партньорите в една гей двойка да има същевременно хетеросексуален брак, особено в традиционни общества, които заклеймяват или наказват хомосексуалността и затрудняват разводите.

Изследователите Алан Бел и Матрин Уейнбърг са установили, че мъжете в сплотени интимни връзки са по-малко склонни да съжаляват, че са хомосексуални, отколкото другите гейове, както и че те по-рядко изпитват затруднения във връзка със сексуалната си ориентация. Клиничният опит на д-р Исай подкрепя наблюденията на Бел и Уейнбърг. Капацитетът да изпадне човек в любов и да поддържа връзка в продължение на дълъг период от време изисква добро самочувствие и една доза “здравословен нарцисизъм”. Както за хетеросексуалните, така и за гейовете, тези способности изискват първо да бъдат преодолени определени обременяващи проблематични преживявания от детството. За много гей мъже, способността да влязат в здравословна и любяща гей връзка изисква първо да се преодолеят нараняванията получени поради отхвърлянето от страна на родителите и връстниците по време на детството и юношеството. Според д-р Исай, лечебното емоционално преживяване на една любяща гей връзка надхвърля по сила неблагоприятните фактори, на които обществото подлага гейовете.

____________________

Настоящата статия е част от книгата:

Да бъдеш хомосексуален: Гей-мъжете и тяхното психологично развитие
на д-р Ричард А. Исай, психиатър-психоаналитик
Изд. Колинс Пъблишърс
Изд. Ферар, Щраус & Жиро, Ню Йорк, САЩ
Отпечатана същевременно от Колинс Пъблишърс в Торонто, Канада

Being Homosexual: Gay Men and Their Development
by Richard A. Isay
Collins Publishers, Toronto

____________________

Бележки

  1. Тази книга е писана преди Интернет да разшири възможностите за намиране на анонимни сексуални партньори. – бел. прев.
  2. Добре известни са ергенските похождения, при които хетеросексуалните мъже си държат “бройка” на количеството женска плът, която са обладали, както и на необузданото масово изнасилвачество, което се развихря по време на войни и на природни катаклизми, когато хетеросексуалният мъжкар се чувства неограничаван от закона; Д-р Исай културно не споменава тези феномени, но преводачът смята, че те трябва да бъдат напомняни на всички хетеросексуални, които обвиняват хомосексуалните в промискуитет. – бел. прев.
  3. Преводачът държи да отбележи, че също така е вярно това, че в много култури властващите хетеросексуални мъже обвиняват жените в характерна съблазнителност, развратност и греховна лъст; това лицемерие е особено интересно на фона на научните доказателства, че именно мъжете са тези, които желаят да имат много различни партньори, както и че именно мъжете обикновено изневеряват. – бел. прев.

Източник: Психиатрия на хомофобията

free hit counters

Tyxo.bg counter


%d блогъра харесват това: