Официално становище на Американската психиатрична асоциация за хомосексуалността и гражданските права

Одобрено от управителния съвет, декември 1973
Одобрено от общото събрание, 1973

American_Psychiatric_Association_100x100 „Документите, засягащи политиката, се приемат от общото събрание и управителния съвет на АПА… Те се отнасят до … становища за позицията на АПА, определящи политиката й по специфични въпроси…” – Оперативно ръководство на Американската психиатрична асоциация.

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД, ЧЕ ХОМОСЕКСУАЛНОСТТА сама по себе си не е предпоставка за никакво разстройство на преценката, стабилността, издръжливостта или на общите социални или професионални способности, Американската психиатрична асоциация взе решение да осъди всички форми на публична и частна дискриминация спрямо хомосексуалните в сфери като заетостта, жилищата, общественото настаняване и лицензирането, и декларира, че върху хомосексуалните не бива да се прилагат никакви по-тежки изисквания за доказване на преценката, капацитета или издръжливостта, от тези, които се прилагат към всички останали хора. Освен това, Американската психиатрична асоциация подкрепя и настоява за влизането в сила на граждански права в местното законодателство, на държавно и федерално ниво, които ще предложат на хомосексуалните граждани същите протекции, които сега са гарантирани на други лица въз основа на раса, вероизповедание, цвят на кожата и др. Също така Американската психиатрична асоциация подкрепя и настоява за отмяната на всяко дискриминационно законодателство, отнасящо се до доброволният частен сексуален контакт между възрастни.

(Разбира се, Американската психиатрична асоциация е наясно с това, че на много други хора, в добавка към хомосексуалните, ирационално се отказват гражданските им права на база на пейоративни конотации, произтичащи от диагностичната или описателна терминология, използвана от психиатрията, и осъжда подобна дискриминация. Настоящата резолюция е предназначена за хомосексуалните единствено по причина, че съществуват широко разпространени дискриминационни действия срещу тази група, както и своеволно и дискриминационно законодателство срещу хомосексуалното поведение.)

Становището е подготвено от д-р Робърт Л. Спитцър с одобрението на Работната група по номенклатура и статистика и е препоръчано за одобрение от Съвета на професиите и асоциациите.
free hit counters

Tyxo.bg counter


%d блогъра харесват това: