Официално становище на Американската психиатрична асоциация за хомосексуалността

Одобрено от управителния съвет, декември 1992

Американска психиатрична асоциация „Документите, засягащи политиката, се приемат от общото събрание и управителния съвет на АПА… Те се отнасят до … становища за позицията на АПА, определящи политиката й по специфични въпроси…” – Оперативно ръководство на Американската психиатрична асоциация.

Настоящето становище бе предложено от Комитета по въпросите на гей мъжете, лесбийките и бисексуалните към Съвета по вътрешни работи.1

Като взе предвид, че хомосексуалността сама по себе си не е предпоставка за никакво разстройство на преценката, стабилността, издръжливостта или на общите социални или професионални способности, Американската психиатрична асоциация (АПА) взе решение да призове всички международни здравни и психиатрични организации, както и индивидуално практикуващите психиатри в другите страни, да настояват за отмяната в техните страни на законодателството, което налага наказание за доброволни частни хомосексуални контакти между възрастни лица. Освен това, АПА призовава тези организации и индивидуално практикуващи да направят всичко възможно, за да намалят стигмата, свързана с хомосексуалността, където и както и да се проявява тя.

__________
1 Членовете на Комитета по въпросите на гей мъжете, лесбийките и бисексуалните са Richard A. Isay, M.D. (председател), Margery Sved, M.D., Rochelle L. Klinger, M.D., Debbie R. Carter, M.D., Robert M. Kertzner, M.D., Jeffrey Akman, M.D. (консултант), Daphne Lanette Atkins, M.D. (консултант), Robert P. Cabaj, M.D. (член-кореспондент), Mark H. Townsend, M.D. (член-кореспондент), and Kenneth Ashley, M.D. (член на АПА/НИПЗ — Американският национален институт по психично здраве).
free hit counters

Tyxo.bg counter


%d bloggers like this: