Официално становище по отношение на съродителството и осиновяването от еднополови двойки на АПА

Одобрено от управителния съвет на Американската психиатрична асоциация, ноември 2002
Одобрено от общото събрание на АПА, ноември 2002

Американска психиатрична асоциация „Документите, засягащи политиката, се приемат от общото събрание и управителния съвет на АПА… Те се отнасят до … становища за позицията на АПА, определящи политиката й по специфични въпроси…” – Оперативно ръководство на Американската психиатрична асоциация.

Множество изследвания през последните три десетилетия последователно показаха, че децата отгледани от родители гей мъже или лесбийки показват същото ниво на емоционално, когнитивно, социално и полово функциониране, както децата отгледани от хетеросексуални родители. Те сочат, че оптималното развитие на децата се основава не на половата ориентация на родителите, а на добрата връзка с отдадени на отглеждането и възпитанието възрастни. Изследванията показаха още, че децата, които имат двама родители, без значение от половата ориентация на последните, се развиват по-добре от децата, които имат само един родител.

Докато някои щати приеха законодателство, което одобрява осиновяването от втори родител, други съдебни решения и законодателства забраниха осиновяването и съродителството на лесбийките и гей мъжете. По тази причина в по-голямата част на САЩ само един партньор от една еднополова двойка може да има законни родителски права над детето, което те отглеждат заедно. Осиновяването от втори родител, все пак, не само ще направи официална съществуващата връзка на детето с двамата родители в еднополова двойка, но ще му осигури и жизненоважна сигурност. Децата могат да се възползват от здравните осигуровки и на двамата родители, да получат достъп до медицинска помощ, да се възползват от помощи при смъртта на родител, от наследствени права, както и от подкрепа от страна на двамата родители в случай на раздяла. Осиновяването защитава правата на родителите за попечителство и/или посещаване в случай на развод или смърт на единия от двамата.

В историческа перспектива Американската психиатрична асоциация винаги е подкрепяла справедливостта, равенството и недискриминацията по отношение на правните въпроси, засягащи психичното здраве. През 2000 г. АПА подкрепи законовото признаване на еднополовите съюзи и свързаните с тях права, облаги и отговорности. АПА също така подкрепи усилията за образоване на обществеността относно хомосексуалността и свързаните с психичното здраве нужди на лесбийките и гей мъжете и техните семейства. Отстраняването на правните пречки, оказващи неблагоприятно влияние върху емоционалното и психическо здраве на децата, отгледани от еднополови родители, е в съгласие с целите на АПА.

Американската психиатрична асоциация подкрепя инициативите, които позволяват на еднополови двойки да осиновяват и участват равнопоставено в отглеждането на деца и подкрепя свързаните с това права, привилегии и отговорности, следващи от подобни инициативи.
free hit counters

Tyxo.bg counter


%d блогъра харесват това: