Официално становище за ЛГБТ родителството на Американската академия по детска и юношеска психиатрия

Основата за настоящето официално становище е приета от Американската академия по детска и юношеска психиатрия през 1999 г. Настоящата версия е ревизирана през 2009 г.

Американска академия по детска и юношеска психиатрия

Всички решения свързани с опеката и родителските права, трябва да бъдат правени на база на интересите на детето. Няма доказателство от което да може да се предположи или подкрепи твърдението, че родителите, които са хомосексуални, бисексуални или трансполови са сами по себе си с по-добри, по-лоши или с дефицитни родителски способности, свързани с детето грижи или степен на привързаност между родител и дете, в сравнение с родителите с хетеросексуална ориентация. Няма правдоподобни доказателства за това, че половата ориентация или идентичност на родителя ще повлияе негативно на развитието на детето.

В историческа перспектива — в сравнение с хетеросексуалните — лесбийките, гей мъжете, бисексуалните и трансполовите хора са се сблъсквали с много по-суров критичен поглед по отношение на правото им да бъдат или да станат родители. Американската академия по детска и юношеска психиатрия се противопоставя на всякаква дискриминация на лица, на основата на тяхната половата (сексуална) ориентация или идентичност, по отношение на правата им като попечители, приемни родители или осиновители.

free hit counters

Tyxo.bg counter


%d блогъра харесват това: