Подкрепа от АПА за узаконяване на еднополовия граждански брак

Одобрено от управителния съвет, май 2005
Одобрено от общото събрание, юли 2005

Американска психиатрична асоциация „Документите, засягащи политиката, се приемат от общото събрание и управителния съвет на АПА… Те се отнасят до … становища за позицията на АПА, определящи политиката й по специфични въпроси…” – Оперативно ръководство на Американската психиатрична асоциация.

Като лекари, които често оценяват влиянието на социалната среда и семейните взаимоотношения върху развитието на детето, както и способността на възрастните и децата да се справят със стреса и психическите заболявания, психиатрите имат предвид неизменно позитивното влияние на една стабилна връзка между двама възрастни върху здравето на всички членове на едно семейство. Продължителните и здраво установени брачни и семейни връзки са крайъгълните камъни на нашата мрежа за социална подкрепа, когато сме изправени пред предизвикателствата на живота, като болестите и загубата. Има достатъчно доказателства, че дългосрочната подкрепа от страна на партньорът и на семейството подобрява физическото и психическо здраве на всички етапи на развитието.

Настоящата официална позиция е декларация за правно признаване на еднополовите граждански бракове, не на религиозните, и не се отнася до възгледите за еднополовите бракове на която и да е организирана религия.

Хетеросексуалните отношения имат правна рамка, осигуряваща тяхното съществуване чрез граждански брак, което представлява стабилизираща сила. В Съединените щати, с изключение на Масачузетс,* на еднополовите двойки в момента е отказан достъп до важните юридически привилегии, права и отговорности на гражданския брак. По този начин еднополовите двойки са изложени на няколко вида институционализирана дискриминация, която може да се отрази неблагоприятно на стабилността на техните взаимоотношения и тяхното психическо здраве.

Децата на неженените родители гей мъже и лесбийки нямат същата защита, която гражданският брак осигурява на децата на хетеросексуалните двойки. Осиновителите и разведените родители гей мъже и лесбийки се сблъскват с допълнителни пречки. За осиновители, които са лесбийки или гей мъже, често в много юрисдикции в САЩ се предполага (въз основа на предразсъдъци), че са неспособни. Освен това, когато неженените двойки осиновяват дете, обикновено на единият от родителите се предоставят юридически права, докато другия родител няма такива. Тези пречки са факт, въпреки че не съществува изследване, което да показва, че децата, отглеждани от лесбийки и гей мъже, са по-зле адаптирани, отколкото тези, отглеждани в хетеросексуална връзка.

Със застаряването на населението, отказа да се признаят правно гражданските бракове има последствия за увеличаване броя на възрастни хора в еднополови връзки, които се изправят пред свързани с възрастта здравни и финансови проблеми. Изключването на тези възрастни от протекциите на гражданския брак по отношение на наследственото право, финансовите обезщетения и правното признаване на двойката в областта на здравеопазването взети заедно увеличават психологическата тежест, свързана с остаряването.

В исторически план Американската психиатрична асоциация е подкрепяла справедливостта, равенството и недискриминацията по въпроси, които имат въздействие върху психичното здраве. АПА подкрепя също така еднополовите граждански съюзи и правото на еднополовите двойки да осиновяват деца и да имат родителски права. Това е така, защото АПА има отдавнашен интерес по отношение на гражданските права и правните въпроси, които засягат психическото здраве, както и етичен кодекс, който подкрепя и уважава човешкото достойнство. Образоването на обществото за отношенията на лесбийките и гей мъжете, както и подкрепянето на усилията да се създаде юридическо признаване на еднополовия граждански брак, са съгласувани със застъпничество на Асоциацията за малцинствените групи.

Гражданският брак се асоциира с уникален набор от ползи, които предоставят правна и икономическа защита на възрастните, участващи в здрави връзки, и техните деца. Равният достъп до институцията на гражданския брак е в съзвучие с опозицията от страна на АПА спрямо дискриминация, основана на сексуалната ориентация.

Въз основа на това се реши:

„В интерес на запазването и повишаването нивото на психичното здраве, Американската психиатрична асоциация подкрепя юридическото признаване на еднополовия граждански брак с всички права, привилегии и отговорности, възложени от този брак, и се противопоставя на ограниченията спрямо същите тези права, ползи и отговорности.”

________________________
* Към април 2009 г. освен в Масачузетс еднополовите бракове са узаконени и в щатите Кънектикът, Айова и Върмонт.
free hit counters

Tyxo.bg counter


%d bloggers like this: