Препоръка 924 (1981) на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа относно дискриминацията спрямо хомосексуалните

council_of_europe_130x120px6 Текстът е приет с дебат на Асамблеята от 1 октомври 1981 г. (виж Док. 4755, доклад на Комитета по социални и здравни въпроси)

Асамблеята,

1. Припомняйки твърдия си ангажимент със защитата на човешките права и премахването на всички форми на дискриминация;

2. Отбелязвайки, че въпреки някои усилия и ново законодателство, прието през последните години, които са насочени към елиминирането на дискриминацията спрямо хомосексуалните, последните продължават да страдат от дискриминационно отношение и дори, понякога, от потисничество;

3. Вярвайки, че във всички съвременни плуралистични общества — в които, разбира се, традиционният семеен живот има своето място и ценност — практики като изключването на лица на база на сексуалните им предпочитания от определени сфери на заетостта; непризнаването на актове на агресия срещу тях; или воденето на регистри за тези лица, представляват явления, наследени от няколко века на предразсъдъци;

4. Вземайки предвид, че в няколко страни-членки хомосексуалните актове все още са криминално престъпление, за което важат сурови наказания;

5. Вярвайки, че всички хора, мъже или жени, които са навършили законната възраст за участие в доброволен полов акт, определена от законодателството на държавата, в която живеят, трябва да ползват правото на сексуално самоопределение;

6. Подчертавайки, все пак, че държавата носи отговорности в областта на публични въпроси като защитата на децата,

7. Препоръчва на Комитетът на Министрите:

i. да настоява страните-членки, където доброволните хомосексуални актове между възрастни са обект на криминално преследване, да премахнат подобни закони и практики;

ii. да настоява страните-членки да приложат същата минимална възраст за доброволен хомосексуален полов акт, каквато е в сила за хетеросексуалният;

iii. да призоват правителствата на страните-членки:

a. да разпоредят унищожаването на съществуващите специални регистри на хомосексуални хора и да изоставят практиката на водене на регистри за хомосексуалните от полицията и от всеки друг орган;

b. да осигурят равенство на третирането спрямо хомосексуалните хора — нито повече, нито по малко — по отношение на заетостта, сигурността на работното място и заплащането, особено в обществения сектор;

c. да изискат прекратяването на всички принудителни медицински действия или изследвания, създадени с цел промяна на половата ориентация на възрастни индивиди;

d. да осигурят попечителството, правото на посещение и настаняването на деца от техните родители да не бъде забранявано единствено на база на хомосексуалните наклонности на някой от тях;

e. да изискат затворите и други публични органи да бъдат бдителни по отношение риска от изнасилване, насилие и сексуални престъпления в затворите.

ВНИМАНИЕ: Настоящият текст е неофициален превод.

free hit counters

Tyxo.bg counter


%d bloggers like this: