Становище за брака и семейството на Американската асоциация по антропология

Американска асоциация по антропология Арлингтън, Вирджиния–Изпълнителният съвет на Американската асоциация по антропология, най-голямата организация на антрополози в света, излезе със следното становище на 26 февруари 2004 г. в отговор на призива на президентът на САЩ Джордж У. Буш за конституционни промени, забраняващи гей браковете като заплаха за цивилизацията:

Резултатите от продължилите повече от век изследвания върху домакинствата, родствените взаимоотношения и семействата сред различни култури в различни периоди от историята, не подкрепят по какъвто и да е начин тезата, че цивилизацията като цяло или отделни жизнеспособни социални устройства зависят от брака като изключително хетеросексуална институция. Антропологичните изследвания по-скоро водят до заключението, че широката гама от типове семейства, включително тези, основани на еднополова връзка, могат да допринесат за установяването на стабилни и хуманни общества.

Изпълнителният съвет на Американската асоциация по антропология силно се противопоставя на конституционни поправки, ограничаващи брака като достъпен само за хетеросексуални двойки.

За въпроси, свързани със становището на ААА, моля, свържете се с Elizabeth M. Brumfiel, AAA President (847) 491-4564, office.
free hit counters

Tyxo.bg counter


%d bloggers like this: