Становище за непатологизирането на сексуалната ориентация на Американската асоциация по брачна и семейна терапия

Прието от управителния съвет на срещата в Атланта, Джорджия, на 7 септември 2004 г.

Американската асоциация по брачна и семейна терапия (ААБСТ) заема позицията, че ориентацията към лица от собственият пол не представлява психическо разстройство. Ето защо, ние не вярваме, че сексуалната ориентация сама по себе си изисква лечение или интервенция.

Обосновка: Развитието в областта на брачната и семейна терапия включва традиция и перспектива, която избягва медицинския модел. В исторически план патологизацията или диагнозата на даден индивид не са били част от практиката на семейните терапевти. В светлината на този исторически контекст ААБСТ никога не е помисляла за становище, което да дефинира „патология”, или — в случая на сексуалната ориентация — „не-патология”. В същото време ние имаме практиката да приемаме становища, разпознаващи дискриминацията на основа на сексуалната ориентация (и други лични характеристики, като родовия пол, физическата дееспособност, религията, вярата и етносът например) като неетична. В момента в нашето общество дебатът относно здравето и легитимността на еднополовата ориентация отново е тема на политическия дебат. Ето защо е време да изясним нашите собствени позиции по въпроса. Поддържаме тезата, че еднополовата сексуалност е нормален вариант на човешката сексуалност, която от своя страна има разнообразни форми и изяви.

Бъдещи съображения: Ние признаваме, че към работата с тези клиенти, които към момента се чувстват объркани по отношение на или желаят да променят сексуалната си ориентация, трябва да се подхожда с особена грижа, знание и откритост. Поради това, имаме намерение, бидейки асоциация, осигуряваща информация на нашите членове, да се отнесем и до тези въпроси, посредством насоки за клинични грижи или други методи.

free hit counters

Tyxo.bg counter


%d блогъра харесват това: