Въпроси и отговори за еднополовите бракове

Американска национална работна група на гей мъжете и лесбийките Материалът е подготвен от Националната американска работна група на гей мъжете и лесбийките. Макар и написан в контекста на американското законодателство и културни перспективи, той предлага важни отговори на някои важни въпроси. Версията, публикувана тук, е незначително допълнена и форматирана от преводача с оглед на актуалността и подредеността на информацията.


Специални права ли искат еднополовите двойки с настояването си за правото на брак?

Не. Когато еднополовите двойки искат равен достъп до граждански брак те всъщност искат да бъдат третирани на равни начала с разнополовите двойки. Бракът трябва да е достъпен за всички отдадени и влюбени двойки, без оглед на пола им или на половата им ориентация.

Когато хетеросексуална двойка сключва брак тя автоматично извлича изгода от широкия набор протекции, които този съюз осигурява чрез богатството от политически практики и закони свързани с него. Само на федерално ниво съществуват над 1 000 политически линии и закони, очертаващи правата на двойките, техните облаги и отговорности. В добавка към това чрез институцията на брака са достъпни стотици щатски, местни и от областта на частния сектор привилегии — свързани, например, с работата и заетостта.

Някои такива привилегии са:

  • отношението към двойката като към икономическа единица (по отношение облагането с данъци, наследяването и получаването на пенсии и други социални облаги в случай на смъртта на съпруга)
  • протекции, осигуряващи възможност за двамата да бъдат заедно в географски план (имиграционни права или правото на безработица при преместване)
  • облаги и права свързани със здравеопазването (здравни осигуровки, посещение в болницата и правото на вземане на медицински решения от името на съпруга)
  • признаване на родителски права (автоматичен статут на родител по отношение на всяко дете, родено през време на брака, както и при процеса по осиновяване)

Обвързаните гей и лесбийски двойки, както и бисексуалните и транссексуалните в еднополови двойки, по правило нямат тези права или в най-добрия случай могат да ползват някои от тях частично.

Ами фактът, че много вероизповедания не разрешават бракуването на лица от един и същ пол?

Достъпът до граждански брак пред светския закон по никакъв начин не е свързан с правото на религиите да решават кого те ще бракосъчетават. В щатското и федералното законодателство на САЩ, което е светско в пълномощията и действията си, е приета практиката да се признават бракове, които някои религии не разрешават. Така например някои религии не разрешават разводите или повторния брак, въпреки, че те са позволени от закона. Много религии не бракосъчетават двойки, ако единият от двамата изповядва друга религия. В същото време много религиозни деноминации са осветили и еднополовите съюзи. Това включва например Обединената църква на Христос, реформаторският юдаизъм и унитаризмът. Така тези еднополови бракове не са признати от закона, въпреки че са благословени от конгрегациите си.

Ами облагите от гражданските съюзи и съвместните съжителства — те не предлагат ли протекции за еднополовите двойки?

Макар че законовите понятия съвместно съжителство и граждански съюз представляват значими крачки към признаването на еднополовите връзки, те не са заместител на пълният и равностоен граждански брак. Щатите, където те съществуват и предлагат напълно равни права на ниво на щатското законодателство, са Върмънт, Калифорния, Кънектикът, Ню Джърси, Ню Хемпшир и Орегон. Еднополови бракове са разрешени в Масачузетс и Калифорния. Макар тези съюзи да предлагат много от правата, предимствата и отговорностите на брака, еднополовите двойки, сключващи такива съюзи, все още нямат достъп до всички права и отговорности, предвидени от федералния закон. Остава неясно също така до каква степен ползите и задълженията, свързани с тези съюзи, ще бъдат признавани от другите щати. Така, в противовес на женените хетеросексуални двойки, които запазват статута си на бракувани, когато се пренесат да живеят от Върмънт в Тексас например, една лесбийска двойка, която е сключила граждански съюз, не би могла да получи същото признание. Този тип съюзи дават на еднополовите двойки важни права и протекции, но далеч не са равнопоставеност.

Облагите от съвместното съжителство не са достъпни навсякъде. Дори там, където съществуват, обсегът им варира в различните щати и административни единици, а така също и при различните работодатели. Привилегиите свързани с брака са важни, но съвместните съжителства не предлагат същата преносимост, нито пък всичките 1 000 права, ползи и задължения, които предлага бракът.

Няма ли разрешаването на еднополови бракове да подкопае из основи институцията на брака?

Не. Няма причина, поради която разрешаването на еднополовите двойки да се женят, да окаже влияние върху браковете на разнополовите двойки. Ако се погледне дори по-глобално на въпроса ще видим, че институциите се разклащат, когато хората ги напускат, а не когато се присъединяват към тях. Някои хора твърдят, че осигуряването на равни права на еднополовите двойки, всъщност ще укрепи брачната институция. И най важното — институцията на брака не е статична; с времето тя е преминала през драстични промени. Омъжените жени някога са били законна собственост на мъжете си, на азиатските емигранти е било забранявано да се женят, а междурасовите бракове са били забранени от пазещите расовата чистота закони. Силната институция издържа на приспособяващите я социални и културни промени. Разрешаването на обвързаните еднополови двойки да се женят ще модифицира институцията на брака, но няма да я подкопае.

Настоящият материал е изготвен от Политическият институт на Американската национална работна група на гей мъжете и лесбийките и е част от брошурата Cahill, S., Ellen, M., & Tobias, S. (2002). Family Policy: Issues Affecting Gay, Lesbian, Bisexual and Transgender Families. New York: National Gay and Lesbian Task Force Policy Institute. Тя може да бъде изтеглена напълно безплатно от http://www.thetaskforce.org/reports_and_research/family_policy.

National Gay and Lesbian Task Force Policy Institute
80 Maiden Lane, Suite 1504
New York, NY 10038
Tel: 212-604-9830
Fax: 212-604-9831
E-mail: theTaskForce at theTaskForce.org
http://www.theTaskForce.org

Превод © 2008 Радослав Стоянов

Keywords: гей брак, еднополов брак, гей бракове, еднополови бракове, ЛГБТ бракове, ЛГБТ семейство

Никаква част от настоящия материал не може да бъде възпроизвеждана в електронен или друг вид без разрешението на преводача и посочването на източника. За контакт: кликни тук.

free hit counters

Tyxo.bg counter


%d блогъра харесват това: